Hyvä välitystapa, kiinteistönvälittäjän titteli sekä muut kiinteistönvälityksen käytännöt

Artikkelissa Kiinteistömaailman lakimies vastaa muutamiin asiakkaita askarruttaneisiin kysymyksiin.
Ammattitaitoiset välittäjämme auttavat sinua asunnonvaihtosi aikana eteen tulevissa pulmissa ja vastaavat mahdollisiin kysymyksiisi.

Mitä hyvä välitystapa tarkoittaa?

Olen kuullut, että kiinteistönvälitysalalla sovelletaan hyvää välitystapaa. Mitä hyvä välitystapa tarkoittaa?

Lain mukaan kiinteistönvälitystoiminnassa on noudatettava hyvää välitystapaa. Laissa ei ole tarkemmin määritelty, mitä hyvällä välitystavalla käytännössä tarkoitetaan. Hyvä välitystapa onkin ns. joustava normi, jonka sisältö muotoutuu jatkuvasti. Hyvän välitystavan sisältöön vaikuttavat tuomioistuinten päätökset, kuluttajariitalautakunnan suositukset, viranomaisten ohjeet sekä alalla vakiintuneet käytännöt.

Kiinteistönvälitysalan keskusliitto on laatinut ja julkaissut Hyvän välitystavan ohjeen, joka kuvastaa Kiinteistönvälitysalan keskusliiton alaisuudessa toimivan lakivaliokunnan näkemystä kulloisenkin julkaisuhetken hyvästä välitystavasta. Ohje soveltuu silloin, kun välityspalveluja ovat käyttämässä joko toimeksiantajana tai toimeksiantajan vastapuolena kuluttaja-asemassa olevat tahot. Ohjeeseen voi tutustua osoitteessa kiinteistonvalitysala.fi/hyva-valitystapa.

 

Kiinteistönvälittäjän koulutus

Olenko ymmärtänyt oikein, että kuka tahansa voi toimia kiinteistönvälittäjänä, ja että kiinteistönvälittäjiltä ei vaadita minkäänlaista koulutusta?

Kiinteistönvälitysalalla voi toimia ilman minkäänlaista koulutusta esimerkiksi myyntineuvottelijana. Sen sijaan nimikkeen kiinteistönvälittäjä käyttäminen edellyttää LKV-pätevyyttä, eli kiinteistönvälittäjäkokeen hyväksytysti suorittamista. Sama koskee LKV-lyhenteen käyttöä. Nimikkeitä vuokrahuoneiston välittäjä tai asunnonvälittäjä taikka lyhennystä LVV saa käyttää sen sijaan joko kiinteistönvälittäjäkokeen tai vuokrahuoneiston välittäjäkokeen hyväksytysti suorittaneet henkilöt. Lain mukaan se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää em. nimikkeitä tai lyhenteitä lain vastaisesti on tuomittava vähintään välitystoimintarikkomuksesta sakkoon.

Löydä sinulle sopivin välittäjä - välittäjiemme arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 % varmuudella.

Kiinteistönvälitys ja välityspalkkion määräytyminen

Olen myymässä kerrostaloasuntoani ja välittäjä on puhunut kauppahinnasta ja velattomasta kauppahinnasta. Mitä näillä tarkoitetaan? Mistä hinnasta välittäjä laskee välityspalkkion?

Kauppahinnalla tarkoitetaan summaa, jonka ostaja maksaa myyjälle rahana kaupan kohteena olevista osakkeista. Kauppahinta ei sisällä osakkeisiin mahdollisesti kohdistuvaa osuutta yhtiön lainoista eli lainaosuutta. Mikäli osakkeisiin kohdistuu osuus yhtiön lainoista, siirtyy tämä lainaosuus ostajan vastattavaksi hänen tullessa osakkeenomistajaksi.

Velaton kauppahinta tarkoittaa hintaa, johon sisältyy rahassa maksettavan kauppahinnan lisäksi osakkeisiin kohdistuva lainaosuus. Tämä saattaa kuulostaa ristiriitaiselta, mutta asuntokaupan termeissä ”velaton” tarkoittaa sitä, että ko. summan maksamalla myös osakkeisiin kohdistuva lainaosuus on maksettu pois, eli osakkeet ovat velattomat.

Välityspalkkio määräytyy sen mukaan, mitä siitä toimeksiantosopimuksessa on sovittu. Jos toimeksiantosopimuksessa on sovittu, että palkkio lasketaan velattomasta kauppahinnasta, lasketaan se velattomasta kauppahinnasta huolimatta siitä, kuinka paljon lainaosuutta kaupan kohteena oleviin osakkeisiin kohdistuu. Välitysliikkeiden välityspalkkiot lasketaan usein juuri velattomasta kauppahinnasta. Tutustu Kiinteistömaailman palveluhinnastoon.

28.12.2022 Kiinteistömaailma

Pyydä perusteltu hinta-arvio asunnostasi!

Kutsu välittäjämme Kotikäynnille, kun haluat keskustella tarkemmin asunnon myynnistä ja arvosta. Välittäjiemme antamat hinta-arviot ovat toteutuneet tilastojemme mukaan keskimäärin 98 prosenttisesti.

Kotikäynti ei sido sinua mihinkään eikä aiheuta sinulle mitään kuluja.

Uusimmat aiheesta

Ekologisen asunnonostajan muistilistaMistä neuvot ensimmäisen oman kodin ostoon?Ensiasunnon ostaminen harkinnassaEnsiasunnon ostaminen: Olenko verottajan silmissä ensiasunnon ostaja?

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.