Vastuumme

Kiinteistömaailma on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen välityspalvelua lakia ja Hyvää välitystapaa noudattaen, tavoitteena paras mahdollinen asiakaskokemus ammattitaitoisen ja hyvinvoivan henkilöstön tuottamana. Yritysvastuuhankkeittemme myötä olemme lisäksi aktiivinen toimija niissä yhteisöissä, joissa elämme.

Välitämme vastuullisesti

  • Moderni välitystyö on yhdistelmä empatiaa ja älyä. Tehtävämme on kuunnella ihmistä ja ymmärtää hänen tilanteensa.

  • Hyvän välitystavan noudattaminen on meille sekä itsestäänselvyys että kunnia-asia. Toimeksiantojamme auditoidaan välityslain, välitysliikelain, rahanpesulain ja Hyvän välitystavan ohjeen sekä ketjun ohjeiden ja sääntöjen perusteella.

  • Keräämme kattavasti asiakaspalautetta alkaen asiakkaan yhteydenotosta aina toimeksiannon loppuun. Hyödynnämme ja opimme saamastamme palautteesta.

  • Sähköiset allekirjoitukset ja sähköistyvä huoneisto- sekä kiinteistökauppa mahdollistavat työmatka-ajossa tulevien kilometrien leikkaamisen.

Lisätietoa ketjumme vastuullisuudesta on luettavissa alta vuoden 2022 vastuullisuusraportista.Raportti kansi

Summary in English

Vastuunkantoa sekä oman liiketoiminnan että toimialan kehityksestä Suomessa

Hyvä välitystapa suojaa ostajaa ja myyjää

Kvkl hvt 250x221Toimimme aktiivisesti Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Laki- ja lausuntovaliokunnassa, joka tekee aloitteita ja antaa lausuntoja asioissa, jotka vaikuttavat esimerkiksi asumiseen, asuntomarkkinoihin, niihin liittyvien palveluihin sekä alan toimintaympäristön kehittymiseen. Laki- ja lausuntovaliokunta ylläpitää ohjetta Hyvästä välitystavasta, joka edistää kiinteistönvälitysalan ammattimaisuutta. Se kiteyttää alan pelisäännöt ja suojaa sekä ostajaa että myyjää.

 

Digitaalisuudesta helppoutta asuntokauppaan

Olemme mukana kehityshankkeissa, joiden tavoitteena asuntokaupan helpottuminen ja nopeutuminen sekä asiakkaan että välittäjän näkökulmasta. Tuomme aktiivisesti esiin välitystyötä käytännössä tekevien näkökulmaa eri alojen yhteishankkeissa, jotka liittyvät esimerkiksi digitaaliseen asunto- ja kiinteistökauppaan. Näin välittäjät voivat keskittyä olennaisimpaan, eli asiakkaan palveluun.

Jatkuva kouluttautuminen palvelun ammattimaisuuden ja työssä menestymisen taustalla

Kaikkien kiinteistömaailmalaisen opintopolku alkaa Peruskurssista, jota täydentää ja tukee laaja sähköinen opiskeluympäristömme Välkky. Se tarjoaa kattavan opintokokonaisuuden välitystyön eri aihealueista aina järjestelmien käytöstä oman henkilöbrändin vahvistamiseen.

Järjestämme säännöllisesti valmennusta sekä alalle tuleville että ketjussamme jo pitempään työskennelleille. Tarjoamme myös valmennuksia esimerkiksi LKV- ja LVV-kokeeseen (laillistettu kiinteistönvälittäjä ja laillistettu vuokravälittäjä) valmistautuville.

Kaikkein merkittävin rooli on kuitenkin työssäoppimisessa, jota ketjun valmennusohjelmat ja verkko-opiskeluympäristö tukevat. Vuonna 2021 yksi keskeisistä kehityshankkeistamme olikin perehdytyskokonaisuutemme uudelleen mallintaminen ja käyttöönotto ketjussa.

Henkilöstömme työhyvinvointia tuemme hyödyntämällä Elon työkykyjohtamisen malleja ja materiaaleja. Laaja käsikirjasto on kaikkien Kiinteistömaailman esimiesten hyödynnettävissä erilaisiin tilanteisiin työyhteisössä ja henkilökohtaisessa esimiestyössä.

 Aktiivisuutta yhteisöissä, joissa elämme

Meille on tärkeää osallistua aktiivisena jäsenenä niiden yhteisön elämään, joissa elämme, ja tehdä yritysvastuuhankkeita yhtenä joukkueena.

Vuonna 2022 Kiinteistömaailman yrittäjien tukikohteet olivat lapsiperheiden Hope – Yhdessä & Yhteisesti ry, nuoriso-, perhetuki- ja tiedotusyhdistys Raide ry sekä Helsinki Mission seniorityö yksinäisyyden vähentämiseksi.
Alla esimerkkejä aiempien vuosien teoista.

Vuosi 2021

Vuonna 2021 istutimme yritysvastuuhankkeenamme Kiinteistömaailma-metsän, joka sitoo välitystyössä tapahtuvassa ajossa syntyvät hiilidioksidipäästöt.

Lue lisää.

Vuosi 2020-2019

Osana ketjun 30-vuotisjuhlallisuuksia Kiinteistömaailman yrittäjät tekivät tammikuussa 2020 yli 30 000 euron lahjoituksen syöpätutkimukselle.

Lue lisää.

Vuosi 2018

Välitimme hyväntekeväisyysjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten testamenttilahjoituksina saamia osakeasuntoja ilman välityspalkkiota. Näin testamenttilahjoituksista saatiin maksimaalinen hyöty sille järjestölle tai yhdistykselle, jolle testamenttaaja halusi lahjoituksensa kohdistuvan.

Lue lisää.

Vuosi 2017

100 välittämisen tekoa eli Kiinteistömaailman sadan asuntomyymän sata tekoa niiden yhteisöjen hyväksi, joissa paikallisesti toimimme. Kampanjamme huomioitiin Valtioneuvoston juhlavuoden Suomi 100 -loppuraportissa yritystarinana (sivu 99). Kuten julkaisussakin kerrotaan ”(Kiinteistömaailman) Ketjuohjaus pesi Nuorten Turvatalon ikkunoita, jotkut taas ulkoilivat palvelutalon asukkaiden kanssa tai järjestivät lauluhetken. Koulun alkuun järjestettiin suojatiepäivystyksiä. Yksi myymälä auttoi vanhaa pariskuntaa tyhjentämään myynnissä olleen omakotitalon, jonne oli vuosikymmenien aikana kertynyt tavaraa aika tavalla.”