Vastuullisuus

Kiinteistömaailma on sitoutunut tarjoamaan asiakkailleen välityspalvelua lakia ja Hyvää välitystapaa noudattaen sekä edistämään henkilöstönsä jatkuvaa ammattitaidon kehittymistä ja hyvinvointia. Yritysvastuuhankkeittemme myötä olemme aktiivinen toimija niissä yhteisöissä, joissa elämme.

Hyvä välitystapa suojaa ostajaa ja myyjää

Toimimme aktiivisesti Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton Laki- ja lausuntovaliokunnassa, joka tekee aloitteita ja antaa lausuntoja asioissa, jotka vaikuttavat esimerkiksi asumiseen, asuntomarkkinoihin, niihin liittyvien palveluihin sekä alan toimintaympäristön kehittymiseen. Laki- ja lausuntovaliokunta ylläpitää ohjetta Hyvästä välitystavasta, joka edistää kiinteistönvälitysalan ammattimaisuutta. Se kiteyttää alan pelisäännöt ja suojaa sekä ostajaa että myyjää.

 

Jatkuva kouluttautuminen palvelun ammattimaisuuden ja työssä menestymisen taustalla

Järjestämme säännöllisesti valmennusta sekä alalle tuleville että ketjussamme jo pitempään työskennelleille. Tarjoamme valmennusta kaksi kertaa vuodessa järjestettävään LKV- ja LVV-kokeeseen (laillistettu kiinteistönvälittäjä ja laillistettu vuokravälittäjä) valmistautuville, ja henkilöstöämme osallistuu säännöllisesti YKV- eli ylemmän kiinteistönvälittäjän koulutukseen ja tutkintoon.

Uusien Kiinteistömaailman työntekijöiden osallistumista kaksi kertaa vuodessa järjestettävään LKV- ja LVV-kokeeseen (laillistettu kiinteistönvälittäjä ja laillistettu vuokravälittäjä) tuetaan mm. verkko-opiskelumateriaaleilla, ja henkilöstöämme osallistuu säännöllisesti myös YKV- eli ylemmän kiinteistönvälittäjän koulutukseen ja tutkintoon.

Vuonna 2019 käynnistimme ketjun mittavimman valmentautumisohjelman, johon osallistuvat lähes kaikki ketjun asuntomyymälät. Valmentautuminen koostuu lähipäivistä, verkko-opiskelusta ja henkilökohtaisesta valmennustuesta, jota asuntomyymälöiden asiantuntijoille tarjoaa valmentajaverkosto. Kiinteistönvälitys on toimialana muutoksessa alkaen sähköistyvästä asuntokaupasta ja eriytyvästä asuntomarkkinasta maan sisällä. Lähes 30-vuotisen historiamme mittavimmalla valmentautumisoperaatiolla tavoittelemme selvää tehokkuuden parantamista ja tekemisemme kohdistamista sellaiseen palveluun, josta asiakkaat hyötyvät tässä ajassa eniten.

Henkilöstömme työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia seurataan erilaisin mittauksin. Koko henkilöstön kattaneessa kyselyssä 94 prosenttia kiinteistömaailmalaisista kertoi olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen työhönsä.

Aktiivisuutta yhteisöissä, joissa elämme

Meille on tärkeää osallistua aktiivisena jäsenenä niiden yhteisön elämään, joissa elämme, ja tehdä yritysvastuuhankkeita yhtenä joukkueena. Alla esimerkkejä näistä teoista:

  • Vuosi 2017: 100 välittämisen tekoa eli Kiinteistömaailman sadan asuntomyymän sata tekoa niiden yhteisöjen hyväksi, joissa paikallisesti toimimme. Kampanjamme huomioitiin Valtioneuvoston juhlavuoden Suomi 100 -loppuraportissa yritystarinana (sivu 99). Kuten julkaisussakin kerrotaan ”(Kiinteistömaailman) Ketjuohjaus pesi Nuorten Turvatalon ikkunoita, jotkut taas ulkoilivat palvelutalon asukkaiden kanssa tai järjestivät lauluhetken. Koulun alkuun järjestettiin suojatiepäivystyksiä. Yksi myymälä auttoi vanhaa pariskuntaa tyhjentämään myynnissä olleen omakotitalon, jonne oli vuosikymmenien aikana kertynyt tavaraa aika tavalla.”
  • Vuosi 2018: välitimme hyväntekeväisyysjärjestöjen ja yleishyödyllisten yhdistysten testamenttilahjoituksina saamia osakeasuntoja ilman välityspalkkiota. Näin testamenttilahjoituksista saatiin maksimaalinen hyöty sille järjestölle tai yhdistykselle, jolle testamenttaaja halusi lahjoituksensa kohdistuvan.
  • Vuosi 2019-2020: osana ketjun 30-vuotisjuhlallisuuksia Kiinteistömaailman yrittäjät tekivät tammikuussa 2020 yli 30 000 euron lahjoituksen syöpätutkimukselle.