Kiinteistömaailman arviointipalvelu

Kiinteistönvälityspalvelun lisäksi Kiinteistömaailma tarjoaa myös arviointipalvelua, jossa ammattitaitoiset välittäjämme tekevät puolueettomia hinta-arvioita erilaisiin tarpeisiin.

Tavanomaisia tilanteita, joissa asuntojen ja kiinteistöjen arviointipalvelua käytetään, ovat kuolinpesien tilaamat arviot perunkirjoituksiin, avioerossa tapahtuvat ositukset, erilaiset omaisuuden lahjoitustilanteet ja vaativat kiinteistökaupat. Arvioita tarvitaan lisäksi tilinpäätöksissä, vuokrauksissa sekä riitatilanteissa. Niitä tehdään myös erilaisten vakuusarvioiden tarpeisiin puolueettomille ulkopuolisille tahoille, kuten esimerkiksi verottajalle.

Kiinteistömaailman palveluun kuuluvien arviokirjojen sisältö on aina yksilöity, ja sen laajuus on riittävä myös pankkien tarpeisiin niiden kiristyvissä vaateissa arvioille. Arviointiin kuuluu tarvittaessa käynti kohteessa ja laaja tiedonhankinta, jotta tarkan hinta-arvion teko kohteesta on mahdollinen.

Arvion tekee aina LKV-pätevä henkilö. AKA-arvioija, eli auktorisoitu kiinteistöarvioitsija, arvioi vaikeampia kohteita ja esimerkiksi isoja kiinteistökokonaisuuksia erilasin menetelmin. Näissä huomioidaan esimerkiksi kohteen käyttötarkoituksen muutokset.

Palvelun hinta määräytyy kohteen ja arviokirjan tarpeen mukaan. Siinä missä asunnon myyntitoimeksiantoa varten annettava suullinen hinta-arvio on usein maksuton, hinnoitellaan kirjallinen arviointipalvelu käytetyn ajan ja työn laajuuden mukaan.

Ole yhteydessä oman alueesi asuntomyymälään tai valitse välittäjiemme joukosta tilanteeseesi sopivin. Voit myös jättää alla yhteydenottopyynnön, jolla pääsemme alkuun.

 

Ota yhteyttä, ohjaamme yhteydenottosi paikalliseen Kiinteistömaailman asuntomyymälään.

Halutessasi voit kuvailla lomakkeelle tarkemmin arviointipalvelun tarpeesi. Näin alueen yrittäjä osaa valita juuri oikean osaajan avuksesi.

Mihin tarvitsen asunnon arviokirjaa?

Arviokirjan asunnosta voi tehdä auktorisoitu kiinteistöarvioitsija AKA tai laillistettu kiinteistönvälittäjä LKV. Sitä tarvitaan usein esimerkiksi ositusten ja perinnönjakojen yhteydessä. Tarvitset arvion myös, mikäli haluat lahjoittaa kiinteistöomaisuuttasi.

Ottaessasi yhteyttä arviolausunnon osalta välittäjään on hyvä kertoa heti alussa, millaiseen tarpeeseen arviokirja tarvitaan. Tällöin välitysammattilaisemme tietää, millaisesta laajuudesta (sekä työmäärästä ja sen hinnoittelusta) kohteesi arvioinnissa on kyse.

Arviokirjan laatiminen vaatii aikaa ja osaamista. Erilaisia metodeja käyttäen määritellään kohteen arvo ja perustellaan, mihin hinta asettuu vapailla markkinoilla. Monimutkaisemmin arvioitavista kohteista, kuten liikekiinteistöistä, huomioidaan myös esimerkiksi tuottoarvomenetelmää käyttäen vuokralaiset ja vuokraustilanne.

AKA-arvioija on kiinteistöjen arvioinnin ja niistä luotavien arviokirjojen erityisasiantuntija. Auktorisoitua arvioijaa käyttäessäsi varmistut siitä, että hinta-arvio sekä perustelut sille ovat tarkat ja vaatimukset täyttyvät. Kiinteistönvälittäjä voi myös arvioida kohteita myyntineuvottelijoiden keskittyessä asuntojen myyntitoimenpiteisiin.

Arviokirja on puolueeton. Se ei ole arvion tilaajan mielipide, eikä arvion tilaaja voi vaikuttaa siihen. Siinä missä asunnon tai kiinteistön myyntitilanteessa asetettava hintapyyntö on myyjän ja välittäjän keskustelun tulos, tulee arviokirjan olla objektiivinen ja annettujen tietojen pohjalta pitävä. Arviokirjaan näkemys rakentuu kiinteistönvälitysalan ammattilaisen kokemuksella erilaisten tilastojen kautta, kohteen kunto huomioiden.

Ennen asunnon tai kiinteistön välitystoimeksiantoa tehtävä hinta-arvio eroaa arviopalvelusta. Myyntitoimeksiantoa edeltävä Kotikäynti sisältää myynti- ja markkinointisuunnitelman hinta-arvioineen ja on asunnonvaihtohaaveissasi Kiinteistömaailman asiantuntijoiden tarjoama ensimmäinen askel. Kotikäynnillä keskustellaan asiantuntijamme kanssa toimenpiteistä, jotka edistävät myyntiä kyseisellä ajanhetkellä tiettyyn markkinahintaan. Arvioinnit vakuusarviota, ositusta, perunkirjaa, verottajaa tai pankkia varten ovat maksullisia palveluita.