Kaupan purkaminen ja sen seuraukset

Milloin myyjällä tai ostajalla on oikeus purkaa asunnon kauppa? Mitä kaupan purusta seuraa?

Kaupan purkuun voi olla oikeus myyjän tai ostajan viivästyksen tai kohteessa olevan virheen vuoksi. On myös mahdollista, että kaupan osapuolet ovat sopineet, että kauppa saadaan purkaa jollakin muulla perusteella. 

Myyjän viivästyksestä on kyse, kun myyjä luovuttaa kaupan kohteen hallinnan myöhässä. Ostajan viivästyksestä taas on kyse, jos ostaja ei maksa kauppahintaa sovitussa ajassa. Jotta myyjällä tai ostajalla olisi oikeus purkaa kauppa viivästyksen perusteella, tulee viivästyksestä aiheutua toiselle osapuolelle olennaista haittaa, eikä se voi olla kohtuuton seuraamus toiselle osapuolelle. 

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa kaupan kohteessa olevan virheen johdosta, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa, eikä muuta seuraamusta voida pitää kohtuullisena. Se, onko ostajalla tai myyjällä oikeus purkaa kauppa arvioidaan tapauskohtaisesti ja viime kädessä ratkaisun tekee tuomioistuin. Kaupan purkaminen on aina ankara seuraamus, joten purkukynnys on korkea. 

 

Kaupan purun seuraukset

Kun kauppa puretaan, on myyjän palautettava jo saamansa kauppahinta sekä maksettava sille korkolain mukaisesti tuottokorkoa. Ostajan on puolestaan palautettava myyjälle asunnon tai kiinteistön hallinta sekä asunnon omistus- tai hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat eli osakekirjat tai kiinteistön osalta panttikirjat. Jos ostaja on saanut asunnon tai kiinteistön käyttämisestä merkittävää tuottoa tai hyötyä, on hänen suoritettava siitä myyjälle kohtuullinen korvaus. Toisaalta, jos ostaja on käyttänyt asuntoon tai kiinteistöön tarpeellisia tai hyödyllisiä kustannuksia, esimerkiksi tehnyt välttämätöntä remonttia, myyjän on suoritettava niistä ostajalle korvaus. Jos käytetyn asunnon tai kiinteistön kunto on ostajan hallinnan aikana huonontunut tai se on kulunut tavanomaista enemmän, ostajan on tällöin korvattava myyjälle edellä mainituista syistä johtuva arvon aleneminen.

Mikäli kiinteistönvälitysliike on välittänyt purettavan kaupan, ei kaupan purulla lähtökohtaisesti ole vaikutusta välitysliikkeen saamaan palkkioon. Jos sen sijaan kauppa puretaan sen vuoksi, että välitysliike on toiminut virheellisesti, on toimeksiantajalla, eli yleensä myyjällä, mahdollisuus vaatia välityspalkkion palauttamista.

Oletko ostamassa asuntoa? Tutustu myös ostajan palveluihimme.

 

31.08.2022 Kiinteistömaailma

Pyydä perusteltu hinta-arvio asunnostasi!

Kutsu välittäjämme Kotikäynnille, kun haluat keskustella tarkemmin asunnon myynnistä ja arvosta. Välittäjäme antamat hinta-arviot ovat toteutuneet tilastojemme mukaan keskimäärin 98 prosenttisesti.

Kotikäynti ei sido sinua mihinkään eikä aiheuta sinulle mitään kuluja.

Uusimmat aiheesta

Kuka päättää kuolinpesän omaisuuden myynnistä?Asuntokaupan sanasto - ota asunnon ostamisen ja myymisen käsitteet haltuusiMitä tulisi tietää asuntokaupan lainsäädännöstä?Hyvä välitystapa, kiinteistönvälittäjän titteli sekä muut kiinteistönvälityksen käytännöt

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.