Käsiraha asuntokaupassa – mistä siinä on kyse?

Asuntokaupassa käsiraha tarkoittaa ostotarjoukseen liittyvää vakuutta. Siis tilannetta, jossa ostaja on tehnyt asunnosta ostotarjouksen ja maksanut tarjouksensa vakuudeksi tarjouksessa sovitun rahasumman, eli käsirahan, joko suoraan myyjälle tai jos kohde on välitysliikkeen välitettävänä, välitysliikkeen asiakasvaratilille.

Välityslain mukaan, kun välitysliike on vastaanottanut käsirahallisen ostotarjouksen, liike ei saa ottaa keneltäkään muulta tarjousta (käsirahallista tai käsirahatonta). Uusi tarjous voidaan ottaa vastaan vasta, kun käsiraha on palautettu tarjouksen tekijälle tai kun on selvinnyt, että käsiraha jää toimeksiantajalle. Vastaanotettu käsiraha estää näin ollen uusien tarjousten vastaanottamisen. Samoin sellainen ostotarjous, jossa käsiraha käytännön syistä sitoudutaan maksamaan tiettyyn ostotarjouksessa merkittyyn päivään mennessä (esimerkiksi viikonloppuna jätetty tarjous), estää uusien tarjousten vastaanottamisen. Sitä vastoin ostotarjous, jossa käsiraha sitoudutaan suorittamaan vasta tarjouksen tultua hyväksytyksi ei estä päällekkäisten tarjousten vastaanottamista.

 

Asunnon ostossa käsirahan määrää ei ole rajoitettu

Käsirahan suuruudelle ei ole määritelty enimmäismäärää, mutta asuntokauppalain mukaan menetettävä käsiraha tai myyjän mahdollisesti maksettava korvaus saa olla enintään 4 % kauppahinnasta. Käsirahaksi valikoituva summa siis vaihtelee hyvin paljon asunnon hinnasta riippuen, eikä sitä voida yleistää esimerkeiksi, vaan jokainen käsiraha on myyjän määriteltävissä tai ostajan ja myyjän neuvoteltavissa tilanteessa erikseen. On kuitenkin yleistä sopia, että käsiraha on sen 4 % kauppahinnasta.

Asuntokauppalain mukaan menetettävä käsiraha tai myyjän mahdollisesti maksettavaksi tuleva korvaus saa olla enintään 4 % kauppahinnasta. Kauppahinnalla tarkoitetaan toteutuvaa, rahassa maksettavaa kauppahintaa, joka ei sisällä kohteeseen mahdollisesti kohdistuvaa yhtiölainaosuutta.

Välittäjää myynnissä käytettäessä Kiinteistömaailma vastaanottaa käsirahan ostajalta myyjän puolesta asiakasvaratilille hänen lukuunsa.

 

Kun tarjouksessa on sovittu käsirahasta, tulee huomioida

  • Mikäli myyjä ei hyväksy tarjousta, tai mikäli tarjoukseen otetut ehdot eivät toteudu, käsiraha palautetaan kokonaisuudessaan heti korottomana tarjouksen tekijälle
  • Kun myyjä on hyväksynyt tarjouksen, myyjän ja tarjouksen tekijän välille on syntynyt sitova sopimussuhde. Kun kauppa tehdään, käsiraha lasketaan kokonaisuudessaan osaksi kauppahintaa.
  • Jos tarjous on hyväksytty ja kauppa jää tekemättä tarjouksen tekijästä johtuvasta syystä, myyjä saa pitää käsirahan korvauksena sopimuksen perumisesta
  • Jos tarjous on hyväksytty ja kauppa jää tekemättä myyjästä johtuvasta syystä, hänen on palautettava käsiraha ja maksettava ostajalle käsirahan suuruinen korvaus
  • Tarjouksessa on mahdollista sopia, että käsiraha maksetaan vasta tarjouksen tultua hyväksytyksi. Tällöin, jos käsirahaa ei ole maksettu ja tarjouksen tekijä vetäytyy hyväksytystä tarjouksestaan, on tarjouksen tekijällä sovitun käsirahan suuruisen vakiokorvauksen maksuvelvollisuus.
31.08.2022 Kiinteistömaailma

Pyydä perusteltu hinta-arvio asunnostasi!

Kutsu välittäjämme Kotikäynnille, kun haluat keskustella tarkemmin asunnon myynnistä ja arvosta. Välittäjiemme antamat hinta-arviot ovat toteutuneet tilastojemme mukaan keskimäärin 98 prosenttisesti.

Kotikäynti ei sido sinua mihinkään.

Uusimmat aiheesta

Kuka päättää kuolinpesän omaisuuden myynnistä?Asuntokaupan sanasto - ota asunnon ostamisen ja myymisen käsitteet haltuusiMitä tulisi tietää asuntokaupan lainsäädännöstä?Hyvä välitystapa, kiinteistönvälittäjän titteli sekä muut kiinteistönvälityksen käytännöt

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.