Kiinteistömaailman vuosi 2023 ja näkymät alkaneeseen vuoteen 2024: Kiinteistömaailma vahvisti asemiaan poikkeuksellisissa markkinaoloissa

Kiinteistömaailma-ketjuun ja -konserniin kuuluvat yhtiöt tekivät vuonna 2023 Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa yhteensä 50 miljoonan euron liikevaihdon hoitamalla yhteensä reilut 12 200 välitystoimeksiantoa (v. 2022: 62 milj. euroa ja 14 300 toimeksiantoa). Niiden lisäksi Kiinteistömaailmaan kuuluva Ober-Haus hoiti lähes 15 000 arviointitoimeksiantoa Baltian maissa. ”Kiinteistömaailma vahvisti asemiaan poikkeuksellisen haastavissa markkinaoloissa ja kasvatti markkinaosuuttaan suomalaisessa kiinteistönvälityksessä”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n ja Ober-Haus A/S:n hallituksen puheenjohtaja Risto Kyhälä.

Kiinteistömaailma Suomessa

Suomen toimintojen osuus Kiinteistömaailman liikevaihdosta vuonna 2023 oli 43,7 miljoonaa euroa. Laskua oli merkittävästi supistuneessa markkinassa edellisvuodesta vajaa 20 prosenttia, ja samansuuruinen lasku nähtiin myös välitettyjen kohteiden kauppakappaleissa. Se on kuitenkin selkeästi vähemmän kuin Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) raportoima koko markkinan supistuminen: kaikkien välitysliikkeiden välittämien kohteiden määrä laski Suomessa viime vuonna 25 prosenttia.

Kaikkiaan Kiinteistömaailma-ketjun yritykset välittivät Suomessa myynnissä ja vuokrattavana olleita asuntoja ja kiinteistöjä reilut 11 000 kohdetta, kun vuosi sitten vastaava määrä oli 13 400 kappaletta.


Ketjuyritysten liikevoitto 1,6 miljoonaa euroa

Valtaosa Kiinteistömaailma-ketjuun kuuluvista yrityksistä eri puolella maata onnistui poikkeuksellisen haastavassa markkinassakin tekemään voitollisen tuloksen, ja niiden yhteenlaskettu liikevoitto oli 1,6 miljoonaa euroa. Kolmannes ketjuun kuuluvista yrityksistä kasvatti liikevaihtoaan, mitä voi pitää erittäin vaativissa olosuhteissa erinomaisena suorituksena.

”Vuoden kymmenen ensimmäistä kuukautta olivat vaikeita, ja erityisesti pääkaupunkiseudulla jäätiin monin paikoin vertailuluvuista. Vuoden lopussa päästiin vihdoin kasvulukuihin kiinni: marraskuussa kauppamäärämme kasvoivat ketjutasolla 20 prosenttia ja joulukuussa jopa 50 prosenttia. Kasvu oli markkinoita vahvempaa, ja vuoden loppua kohden onnistuimme nostamaan markkinaosuuttamme”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.

Uudiskohteiden myynnissä vuosi jäi vaatimattomaksi, ja välitettyjen uudiskohteiden määrä jäi alle puoleen edellisvuodesta. Käytettyjen asuntojen ja kiinteistöjen kaupassa ei vastaavaa laskua nähty, ja paikkakuntakohtaiset erot olivat merkittäviä. Vuokravälitysliiketoiminnan palkkiotuotot kasvoivat matalasuhdanteessa 5 prosenttia. Arviointiliiketoiminta pysyi edellisvuoden tasolla.

 

Kiinteistömaailma Oy:n uusi toimitusjohtaja aloitti 1.9., yrittäjäverkostoon uusia yrittäjiä

Kiinteistömaailma muodostuu Suomessa ketjujohdosta (Kiinteistömaailma Oy) sekä 75 itsenäisestä yrityksestä, jotka toimivat omilla paikkakunnillaan Kiinteistömaailman ketjuyrityksinä. Yhteensä näillä 75 yrityksellä on noin 100 asuntomyymälää eri puolilla maata. Ketjujohdossa tapahtui alkusyksystä muutoksia, kun aikaisempi Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi, ja toimitusjohtajana aloitti liiketoimintajohtaja Mika Laurikainen. Samassa yhteydessä uudeksi johtoryhmäksi muodostui Taina Mustamo (markkinointi ja viestintä), Tony Korkala (talous) ja Sanna Suni (lakiasiat, johtoryhmän sihteeri).

Myös asuntomyymäläverkostossa tapahtui uudistuksia. Ketjussa aloitti vuoden aikana uusia yrittäjiä Rovaniemellä, Tampereella, Orivedellä, Kotkassa ja Raaseporissa: osa ostaen aiemman yrittäjän liiketoiminnan, osa avaten kokonaan uuden Kiinteistömaailman asuntomyymälän ja osa aloittaen uutena yrittäjäkumppanina aiemman yrittäjän rinnalla. Ketjun ensimmäinen yrittäjä, yli 30-vuotisen yrittäjäuran Kiinteistömaailmassa tehnyt kiinteistöneuvos Pekka Laukkanen myi Kampissa toimivan yrityksensä liiketoiminnan Töölön ja Punavuoren Kiinteistömaailma-yrittäjille. Kokonaan uusien toimipaikkojen avaamisesta kerrottiin vuoden aikana Salossa ja Oulussa.

 

Uusi välitysjärjestelmä otettiin pilottikäyttöön - digiasiointi asuntokaupassa vakiintui

Kiinteistömaailma uuden välitysjärjestelmän käyttöönottoa valmisteltiin, ja ensimmäisten myyntikohteiden pilottikäyttö järjestelmässä käynnistyi loppuvuodesta 2023. Koko ketjussa järjestelmä otetaan käyttöön vaihteittain vuoden 2024 aikana. Uudessa järjestelmässä erityisesti mobiilikäytettävyyttä viedään merkittävästi eteenpäin. Digitaalisia asiointimahdollisuuksia hyödynnettiin asunto- ja kiinteistökaupassa yhä vakiintuneemmin. DIAS-järjestelmässä tehtävien kauppojen osuus oli noin puolet.

 

Kiinteistömaailman välittämien kohteiden keskimääräinen myyntiaika 92 päivää, muilla 120 päivää

Kaikkien Kiinteistömaailman välittämien kohteiden keskimääräinen myyntiaika vuonna 2023 oli 92 päivää, missä on selvä nousu edellisvuodesta (silloin 62 päivää). Se on kuitenkin selvästi vähemmän kuin maassa keskimäärin: kaikkien muiden suomalaisten välitysliikkeiden keskimääräinen myyntiaika viime vuonna oli 120 vuorokautta. Kun Kiinteistömaailman luvut lasketaan osaksi kaikkia Suomen välittäjien avulla tehtyjä asunto- ja kiinteistökauppoja, muodostuu keskiarvoksi 116 päivää. Pelkästään käytetyissä kohteissa Kiinteistömaailman kohteiden myyntiaika oli keskimäärin 86 päivää, kun se muilla alan toimijoilla oli keskimäärin 99 päivää.

 

Ober-Haus Liettuassa, Latviassa ja Virossa

Kiinteistömaailma on omistanut vuodesta 2021 alkaen Liettuassa, Latviassa ja Virossa toimivan Ober-Haus A/S -yhtiön. Toisin kuin Suomen liiketoiminnoissa, Ober-Hausin liikevaihdosta yli puolet tulee arviointipalveluista, ja vajaan toisen puolikkaan muodostavat kiinteistön- ja vuokravälityspalvelut. Ober-Hausin liikevaihto vuonna 2023 oli 6,7 miljoonaa euroa, laskien edellisvuodesta vajaat 20 prosenttia.

”Myös kaikissa Baltian maissa kauppojen määrä laski viime vuonna, mikä heijastui sekä arviointi- että välityspalveluihimme”, sanoo Ober-Hausin toimitusjohtaja Tarmo Kase.
Koko markkinan kauppamäärät laskivat Tallinnassa 12 prosenttia, Riiassa 3 prosenttia ja Vilnassa 9 prosenttia. Lasku oli niissä kaikissa pienempää kuin Helsingissä, jossa käytettyjen asuntojen kauppamäärä laski 23 prosenttia, ja uudiskohteet mukaan laskien vielä enemmän

Tallinnassa ja Vilnassa keskineliöhinnat kuitenkin nousivat viime vuonna: Tallinnassa yli 5 prosenttia ja Vilnassa 1 prosentin. Vain Riiassa nähtiin 3 prosentin hinnanlasku. Helsingissä käytettyjen asuntojen hinnat laskivat ennakkotietojen mukaan 8 prosenttia.
”Kauppamäärien laskun taustalla on monen potentiaalisen ostajan päätös jäädä odottamaan selkeämpää geopoliittista tilannetta, alhaisempia asuntolainakorkoja tai jopa hintojen alentumista. Myyjäpuolella ei ollut laajasti pakkoa lähteä myymään, joten tilanne näyttäytyi hintatason vakautena tai jopa nousuna, mutta laskeneina kauppamäärinä Baltian maissa”, Kase sanoo.

Baltian maista volyymeiltään isointa Ober-Hausin liiketoiminta on Liettuassa, ja siellä myös liikevaihto supistui viime vuonna vähemmän kuin Virossa ja Latviassa.

 

Näkymät vuoteen 2024

Lokakuussa 2023 julkistetut muutokset varainsiirtoveroon (asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen varainsiirtoverokannan lasku ja ensiasunnon ostajien varainsiirtoverovapauden poisto) sähköistivät asuntokauppaa loppuvuonna Suomessa. Myös korkojen lasku huipputasostaan oli myönteinen uutinen asunnon ostajille, samoin kuin vuoden loppua kohden maltillistuneet inflaatioluvut.

”Odotamme asuntokaupan vilkastuvan kevättä kohden. Suomalainen asuntokauppa on vahvasti tarvepohjaista, ja esimerkiksi ensiasuntokauppa palannee nopeastikin normaalitasoilleen vuoden lopun ostopiikin jälkeen”, arvioi hallituksen puheenjohtaja Risto Kyhälä.

Asuntojen hintoihin Kiinteistömaailma ei odota merkittäviä muutoksia Suomessa lähitulevaisuudessa. Paikoin nähty merkittäväkin hinnanlasku on tasaantunut uusille tasoilleen. Asuntotyypeissä, joita on edelleen runsaasti tarjolla – esimerkiksi sijoittajien aiemmin suosimat kasvukeskusten yksiöt – on ostajan edelleen mahdollista tehdä erittäin edullisia ostoja, mutta toisaalta varsinkin uusissa hyväkuntoisissa perheasunnoissa kysyntä ylittää monin paikoin jatkuvasti tarjonnan.

Myös Baltiassa ostajien odotetaan palaavan alkaneena vuonna laajemmin markkinoille, elleivät globaalit ja paikalliset epävarmuudet muuta kuvaa. Elpyvässä markkinassa asuntojen hinnat pysyisivät vähintään vakaina.

 

Lisätiedot:
hallituksen puheenjohtaja Risto Kyhälä, Kiinteistömaailma Oy ja Ober-Haus A/S, puh. 0400 998800
toimitusjohtaja Mika Laurikainen, Kiinteistömaailma Oy, puh. 040 5607514
toimitusjohtaja Tarmo Kase, Ober-Haus A/S, puh. (372) 665 9700

 

05.02.2024 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.