Kiinteistömaailman 56. barometri, erikoisteemana omistus- vs. vuokra-asuminen: Asuntojen hintojen nousu pysähtyy kriisin aikana – vanhat vuokra-asunnot haasteellisia

Kiinteistömaailma ennustaa tekoälymalliin ja laajaan välittäjäkyselyyn pohjautuen keskimääräistä 1,5% hinnannousua seuraavan 12 kuukauden ajalle (viimeisen 12kk toteuma +4,1%). Arvio pitää sisällään muutaman kuukauden hintojen nousun pysähtymisen. ”Hinnankehitysennustettamme on korjattu selkeästi alaspäin; Ukrainan sodan aiheuttamat epävarmuudet ja sen myötä elinkustannusten hintapaineet ovat sulattaneet merkittävästi hinnankorotusodotuksia”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä. Perheasuntojen kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana, mutta pienistä kerrostaloasunnoista on paikoin ylitarjontaa. Tämä tuo haasteita varsinkin vanhojen asuntojen vuokraamiseen ja vuokratasojen säilyttämiseen.

Kiinteistömaailman 56. kiinteistönvälittäjäbarometri on edelliskertojen tapaan kaksiosainen. Hinnankehitysennuste perustuu tekoälypohjaiseen mallinnukseen, ja eri asuntotyyppien kysyntä- ja tarjontanäkymät taas paikallisten välittäjien arvioihin. Tällä kerralla näkemyksensä asuntokaupoista antoi 365 Kiinteistömaailman asuntokaupan ammattilaista eri puolilta Suomea.

 

Tampereelle ja Turkuun odotetaan pääkaupunkiseutua voimakkaammin nousevaa hinnankehitystä

Kiinteistömaailman tekoälypohjainen hintaennuste antaa jokaiselle Suomen postinumeroalueelle oman ennusteensa. Niiden keskiarvona syntyy koko maan lukema +1,5% seuraavalle 12 kuukauden jaksolle. Kaupunkikohtaiset uudet ennusteet ovat Helsinkiin +2,1%, Turkuun ja Tampereelle +2,6%, Ouluun +1,3%, Kuopioon +0,2% ja Lahteen –0,1%. Nollan prosentin molemmin puolin pyörivät ennusteet tarkoittavat, että hinnankehityksen näkökulmasta näistä kaupungeista löytyy sekä hienoisesti plussalla että miinuksella olevia kaupunginosia. “Jo edellisbarometrissä esiin noussut Tampereen ja Turun seudun hintojen kiriminen kohti Helsingin hintatasoa näyttää jatkuneen ja jopa vahvistuneen edellisennusteen julkaisun jälkeen”, sanoo analyytikko Tony Korkala.

Lisää paikkakuntakohtaisia ennusteita >

 

Pieniä asuntoja runsaasti tarjolla sekä omistus- että vuokrakodeiksi – ihannevuokralaisen kuva laajenee väistämättä

Yhteensä 365 kiinteistönvälitysammattilaisen mukaan asuntojen kysynnän painopiste on voimakkaasti perheasunnoissa. Varsinkin uudehkoista perheasunnoista välittäjät arvioivat monin paikoin olevan edelleen selkeä pula. Pienimmistä kerrostaloasunnoista sen sijaan voidaan nähdä kevään aikana joillakin alueilla kohtalaisen voimakastakin ylitarjontaa, esimerkiksi Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Lahdessa ja Jyväskylässä.

”Asuntosijoittajilla on paikoin varsinkin vähemmän houkuttelevissa osoitteissa tai huonokuntoisissa kohteissa haasteita saada pienimpiin asuntoihinsa vuokralaisia. Näitä asuntoja on tullut myyntiin viimeisen vuoden aikana kasvavaan tahtiin, kun sijoittavat kotiuttavat voittojaan, pienentävät riskejään tai vaihtavat omistustaan suotuisampiin kohteisiin”, sanoo Kyhälä.

”Ihannevuokralaisen kuvaa tämä laajentaa väistämättä. Sijoittaja ei ehkä pysty entiseen tapaan sanelemaan määräaikaisen sopimuksen kestoa tai ennakkoon maksettavia vuokravakuuksia, vaan myös lyhyempiä vuokrasopimuksia haluavat tai pienemmillä vakuuksilla sopimuksiin suostuvat voivat olla jatkossa täysin tavoiteltuja vuokralaisia”, pohtii Kyhälä.

Lue paikkakuntakohtaiset kysynnän ja tarjonnan näkymät >

 

Tänään julkaistun Kiinteistömaailman 56. barometrin erikoisteemana on asunnon omistamisen tai vuokralla asumisen vaikutus yksilön varallisuuden kehittymiseen. Kiinteistömaailman laskelma yli 20 paikkakunnalle kertoo, miten yksilön varallisuusasema on kehittynyt viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen riippuen siitä, valitsiko tai valikoituiko tuolloin asumismuodoksi omistus- vai vuokra-asunto. Lue erillinen tiedote >

 

Lisätiedot: Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800

Tony Korkala, analyytikko, Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 3070361

Taina Mustamo, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 4240045

Kiinteistömaailman julkaisemassa tekoälypohjaisessa asuntohintaennusteessa asuntojen historiallinen hintakehitys laskettiin miljoonalle asunnolle koneoppimismallin avulla, joka oli opetettu Kiinteistövälittäjien Keskusliiton Hintaseurantapalvelun toteutuneilla kauppahinnoilla 2000-2022 (HSP). Asuntojen hintakehitystä analysoitiin postinumeroittain, kohdetyypeittäin ja rakennusvuosittain (min. 50 asuntoa). Tulevaisuuden hintaennusteissa otettiin lisäksi huomioon asuntojen viimeaikaiset hintatrendit ja myyntiajat (HSP), asuntojen perustiedot eli koko, ikä, tyyppi (HSP), kuntien taloustilanteen ja demografian kehitys (väestönkasvu, muuttoliike, aikuisväestön ja eläkeläisten osuus, työttömyys, kaupungistumisaste; Tilastokeskus) sekä Suomen taloustilanteen kehitys (rakennusluvat, bruttokansantuote ja kuluttajahintaindeksi; Tilastokeskus, Eläketurvakeskus).
Tekoälyn tuottamien ennusteiden oikeellisuus validoitiin ja tulkinnat täydennettiin Kiinteistömaailman toimesta. Lisäksi ennusteet kalibroitiin valtakunnan tasolla konservatiivisemmiksi perustuen Danske Bankin ekonometrisiin malleihin, Kiinteistömaailman asiantuntemukseen ja tuoreimpiin uutisiin Ukrainan sodan seurauksista ja Covid-19 -epidemiasta. Tekoälyälyennuste huomioi viimeaikaiset toteutuneet hinnankehitystrendit, alueelliset demografiset kehitystekijät sekä mm. bruttokansantuote- ja kuluttajahintaindeksikehityksen, mutta äskettäisten globaalien kriisien kaikkia muuttujia se ei pysty mallintamaan. Siksi Kiinteistömaailman välittäjien kokoamat hiljaiset signaalit omista markkinoistaan ovat tässä tilanteessa erityisen arvokkaita.
07.04.2022 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.