Kiinteistönvälittäjäbarometri: vahvana käynyt uudisasuntokauppa jatkaa kasvuaan – Selvitys ensiasunnoista: alle 25-vuotiaiden ostajien määrä kasvaa mentäessä kasvukeskusten ulkopuolelle

Vuosi 2017 oli uudiskohteiden huippuvuosi, ja vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes näyttää samansuuntaista kehitystä myös tälle vuodelle. Välittäjät näkevät, että tilanne asuntomarkkinoilla on pysynyt lähes samanlaisena viime syksyyn verrattuna: pienille asunnoille on kysyntää ja siten myös hinnoissa nousupainetta. Selvitys ensiasunnoista kertoo, että kasvukeskusten ulkopuolella ensiasunnot ostetaan nuorempana, ja ensiasunnot ovat isompia kuin kasvukeskuksissa.

Vuonna 2017 asuntokaupassa nähtiin kasvua, etenkin uudiskohteiden osalta. Käytettyjen asuntojen osalta kasvua oli noin kaksi prosenttia, kun taas uudiskohteiden kauppa kasvoi kolmanneksen. Myös vuoden 2018 ensimmäinen vuosineljännes ennakoi samansuuntaista kasvua tälle vuodelle: käytettyjen asuntojen myyntimäärät pysyttelevät viime vuoden tasolla ja uudiskohteissa on luvassa kasvua. 

Kauppakappaleet koko Suomi HSP

”Asuntokauppa nytkähti liikkeelle vuonna 2015 ja kasvua on nähty vuosina 2016 ja 2017, etenkin uudiskaupassa. Vuoden 2018 ensimmäinen neljännes näyttää, että kovilla kierroksilla käynyt uudiskauppa jatkaa kasvuaan, mutta loivemmalla kulmalla”, arvioi Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Puolivuosittainen Kiinteistönvälittäjäbarometri ennakoi, että asuntomarkkina pysyy suhteellisen tasaisena. Hintakehityksen osalta suurimmat kasvupaineet ovat pienissä asunnoissa ja etenkin pääkaupunkiseudulla. Kasvukeskusten ulkopuolella hintakehitys on maltillisempaa.

Välittäjät näkevät, että pienten asuntojen kauppamäärät tulevat seuraavan kuuden kuukauden jaksolla kasvamaan. Pääkaupunkiseudulla poikkeuksellisesti myös kaksioiden ja kolmioiden myyntimäärissä nähdään merkittävää kasvua.

Välittäjät arvioivat, että kaksioiden myyntimäärät kasvavat jopa yksiöitä enemmän. Yli 50 prosenttia pääkaupunkiseudun välittäjistä näkee, että myös kolmioiden myyntimäärät tulevat seuraavan puolen vuoden jaksolla kasvamaan.

”Kaksiot kilpailevat ostajien suosiosta yksiöiden kanssa, koska hinnat yksiöissä ja kaksioissa ovat lähentyneet toisiaan”, Heikkinen selittää kaksioiden suosiota.

 

Selvitys ensiasunnoista: Ensiasunnon ostajat ovat nuorempia kasvukeskusten ulkopuolella

Ensiasunnon ostajat ovat merkittävä ryhmä asuntomarkkinoilla: vuonna 2017 kaikista myydyistä asunnoista lähes 16 prosenttia oli ensiasuntoja. Yli 60 prosenttia välittäjistä myös näkee, että ensiasunnon ostajien määrä tulee kasvamaan seuraavan vuoden aikana. Kiinteistömaailman tekemässä alueellisessa selvityksessä ’Ensiasunnot vuonna 2017’ kartoitettiin viime vuonna Kiinteistömaailmassa myytyjen ensiasuntojen kokoa, ensiasunnon ostajien ikää sekä uudiskohteiden osuutta ensiasunnoista. Aineistossa oli mukana reilut 2000 myytyä ensiasuntoa.

Selvityksessä ilmeni, että kasvukeskusten ulkopuolella ensiasunto ostetaan merkittävästi nuorempana kuin kasvukeskuksissa. Noin 28 prosenttia ensiasunnon ostajista muualla kuin kasvukeskuksissa oli alle 25-vuotiaita. Vastaava luku pääkaupunkiseudulla oli noin 10 prosenttia. Ensiasunnon ostajien mediaani-ikä pääkaupunkiseudulla oli 30 vuotta, muissa kasvukeskuksissa 27 vuotta ja kasvukeskusten ulkopuolella 27 vuotta.

Ensiasunnon ostajien ikä alueittain

Koko Suomea tarkasteltaessa ensiasunto oli tyypillisesti kaksio tai kolmio: yli 70 prosenttia kaikista ensiasunnoista. Vain vajaa kahdeksan prosenttia ensiasunnoista oli yksiöitä, ja lähes 20 prosenttia kaikista ensiasunnoista oli neliö tai sitä suurempi. 

Alueellinen tarkastelu osoittaa, että pääkaupunkiseudulla ensiasunnoiksi ostetaan pienempiä asuntoja kuin muissa kasvukeskuksissa tai niiden ulkopuolella. Kasvukeskusten ulkopuolelle mentäessä korostui sen sijaan kolmioiden ja niistä isompien asuntojen osuudet: kolmioita oli reilut 40 prosenttia ja neliöitä tai niistä suurempia reilut 20 prosenttia.

Selvityksessä tarkasteltiin myös uudiskohteiden osuutta kaikista myydyistä ensiasunnoista. Selvitys osoittaa, että uudiskohde ei ole tyypillinen ensiasunto: vain noin neljä prosenttia kaikista vuonna 2017 myydyistä ensiasunnoista oli uudiskohteita. Pääkaupunkiseudulla uudiskohde ostetaan ensiasunnoksi vielä harvemmin (noin 3 prosenttia) ja eniten uudiskohteet kiinnostavat ensiasunnon ostajia kasvukeskusten ulkopuolella (noin 8 prosenttia).

”Selvityksen perusteella ensiasunto kasvukeskusten ulkopuolella ostetaan nuorempana ja asunto on isompi kuin kasvukeskuksissa. Tämä selittyy osittain sillä, että kasvukeskuksissa ja etenkin pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat korkeammat kuin muualla Suomessa, mutta osittain myös sillä, että kasvukeskusten ulkopuolella ensiasunto ostetaan kodiksi vuosiksi eteenpäin. Ensiasunto voi pääkaupunkiseudulla elävälle nuorelle aikuiselle olla siirtymävaihe isompaan asuntoon, tai jopa sijoituskohde ” arvioi Heikkinen.

Lisätiedot
Erkki Heikkinen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, p. 050 433 2080
Hanna Lantto, viestintäsuunnittelija, Kiinteistömaailma Oy, p. 044 714 0090

Lue lisää barometrin tuloksia >>
Lue lisää ensiasunnoista >>

Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometri toteutettiin 48. kerran. Kyselyssä selvitettiin erilaisten asuntotyyppien ja erilaatuisten asuntojen kysyntää, tarjontaa ja hintakehitystä seuraavan kuuden kuukauden jaksolla. Kysely toteutettiin verkkokyselynä syyskuussa 2017 ja siihen vastasi 431 asuntokaupan ammattilaista. Lisäksi kyselyssä selvitettiin syksyn lisäteeman mukaisesti ensiasuntoihin liittyviä kysymyksiä.

Ensiasunnot vuonna 2017 -selvityksessä tutkittiin Kiinteistömaailmassa myytyjen ensiasuntojen tietoja vuodelta 2017. Aineistossa oli mukana yhteensä 2027 myytyä ensiasuntoa ympäri Suomen. Aineiston perusteella ensiasuntojen huonelukumäärää, uudiskohteiden osuutta ensiasunnoista sekä ensiasunnon ostajien ikää vertailtiin alueittain: pääkaupunkiseutu, muut kasvukeskukset ja muu Suomi.

10.04.2018 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.