50. Kiinteistönvälittäjäbarometri: ”Tylsä” markkina on erinomainen alusta asuntokaupoille – selvitys: välittäjän työssä oman ammattilaisuuden brändäystaidot korostuneet

Kiinteistömaailman 50. Kiinteistönvälittäjäbarometri ennakoi vakaata asuntokauppakesää. ”Pysyy ennallaan” -vastaukset dominoivat näkymiä niin kauppamäärien kuin hintatasonkin suhteen pääkaupunkiseudun pienimpiä asuntoja lukuun ottamatta. Niissä odotukset hinnannousulle edelleen jatkuvat. Juhlabaron yhteydessä selvitettiin myös suomalaisten kodinvaihdon muutoksia barovuosina 1994-2019 eli 25 vuoden ajalta. Tulokset osoittavat, että välittäjän työn vaatimustaso on kasvanut, ja suomalaiset asunnon ostajat ovat entistä valistuneempia ja vaativampia asuntokaupoilla.

Asuntokauppamäärät ovat vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen jälkeen hieman jäljessä vuoden takaisesta, kertoo KVKL:n Hintaseurantapalvelu. Siinä missä viime vuonna alkuvuoden aikana tehtiin 16 368 kauppaa, yllettiin nyt 15 701 kauppaan. Laskua myyntikappaleiden määrässä on tapahtunut sekä uudiskohteiden että käytettyjen asuntojen kohdalla.

Välittäjät eivät näe seuraavan kuuden kuukauden jaksolla tapahtuvan suuria heilahduksia sen enempää kauppamäärien kuin hintatasonkaan suhteen; hinnannousua odotetaan lähinnä pääkaupunkiseudulla.

-    Välittäjiemme kuvaama ”tylsä” asuntomarkkina on itse asiassa asiakkaalle miellyttävin mahdollinen ajankohta asuntokauppaan. Äkkinäiset heilahtelut luovat tyypillisesti stressiä; vakaassa ympäristössä näitä paineita ei ole, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Uudiskohdemarkkinoilla välittäjät näkevät kehittyvää ylitarjontaa: hieman vajaa 40 prosenttia välittäjistä kokee, että uusista kerrostaloyksiöistä ja -kaksioista alkaa olla ylitarjontaa. Välittäjien mukaan tältä näyttää etenkin pääkaupunkiseudun ulkopuolisissa kasvukeskuksissa.

-    Nähtävissä on lyhytaikaista hikottelua, mutta kyse ei ole pysyvästä ilmiöstä. Tarjontapiikin jälkeen palataan lähemmäs tasapainotilannetta, Heikkinen kommentoi uudiskohteiden tilannetta.

Välittäjän työ tänään: henkilöbrändääjä ja verkkotaituri

Tuore Kiinteistönvälittäjäbarometri oli sarjassaan 50. Barometrejä on julkaistu liki kellontarkasti puolivuosittain jo 25 vuoden ajan. Juhlabarometrissa reilut 350 ketjun välittäjää kertoivat myös suomalaisen kodinvaihdon ja työnsä muutoksista omina välittäjävuosinaan.

Selvitys osoittaa, että välittäjän työn vaatimustaso on kasvanut huomattavasti. Mitä kauemmin välittäjä on toiminut alalla, sitä selkeämmin hän kokee, että työn vaatimustaso on vuosien varrella kasvanut. Yli 15 vuotta alalla olleiden välittäjien keskuudessa muutos nähtiin merkittävänä, mutta suurin osa myös alle viisi vuotta alalla olleista koki työnsä vaatimustason kasvaneen näinkin lyhyellä aikavälillä. Etenkin tietojärjestelmä- ja henkilöbrändäystaitojen kohdalla välittäjät kokivat vaatimustason kasvaneen. Oman ammattilaisuuden esiin tuomisen taidot – henkilöbrändäystaidot - niin omissa yhteisöissä kuin myös laajemmin verkkoympäristössä korostuvat.

-    Tässä ajassa henkilöbrändäystaidot ovat sekä kykyä ottaa uusia vuorovaikutuskanavia haltuun että aitoa läsnäoloa ja kiinnostusta asiakkaasta. Kun katsomme menestyneimpien välittäjien listaa, voimme todeta, että valtaosa heistä on ainakin jossain määrin aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja ennen kaikkea niissä yhteisöissä, joissa ihan livenä elävät, Heikkinen sanoo.

Välittäjiä pyydettiin myös omin sanoin kertomaan alan suurimmista muutoksista. Vastauksista käy ilmi, että uudet toimintamallit ja asuntokaupan sähköistyminen ovat myös tuoneet helpotusta kiinteistönvälittäjän työhön. Lisäksi välittäjät näkevät, että koventuneet vaatimukset ovat samalla kasvattaneet kiinteistönvälitystyön arvostusta.

Yleisesittelyjen aikakaudelta kohti yksityisesittelyjä

Selvityksessä ilmeni, että suomalaiset kodinvaihtajat ovat yhä valveutuneempia ja vaativampia asuntokaupoilla. Asiakkaat ovat hintatietoisempia sekä tietoisempia lainansaantimahdollisuuksistaan sekä koroista ja korkotasosta.

Myös asiakkaiden kiinnostus rakennusteknisiin asioihin sekä taloyhtiötietoon on välittäjien mukaan kasvussa. Ymmärryksen näistä asioista välittäjät näkivät kuitenkin kasvaneen kiinnostusta vähemmän. Välittäjät kertoivat myös, että myyjäasiakkaiden vaatimustaso on kasvanut välityspalkkion, välittäjän tavoitettavuuden sekä asunnon markkinoinnin suhteen.

Asunnon sijainnin merkityksen nähtiin kasvaneen kaikkialla Suomessa. Lisäksi yksityisesittelyjen ja verkkopalveluiden merkityksen nähtiin kasvaneen huomattavasti samalla, kun yleisesittelyn merkitys on vähentynyt. Eräs kyselyyn vastanneista välittäjistä kommentoikin, että sekä ostajat että myyjät arvostavat muuttuneita toimintamalleja: ”Ostajat haluavat esittelyt juuri heille sopivana ajankohtana. Myös myyjäasiakkaat arvostavat hyvin käytettyä aikaa. Ei enää turhia siivouksia ja kotoa pakenemista.”

Lataa juhlajulkaisu: 25 vuotta suomalaista asumista ja kodinvaihtoa

Lisätietoja
Erkki Heikkinen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, p. 050 433 2080
Taina Mustamo, markkinointi- ja viestintäjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, p. 050 424 0045


Kiinteistömaailman Kiinteistönvälittäjäbarometri toteutettiin 50. kerran. Kyselyssä selvitettiin erilaisten asuntotyyppien ja erilaatuisten asuntojen kysyntää, tarjontaa ja hintakehitystä seuraavan kuuden kuukauden jaksolla. Kysely toteutettiin verkkokyselynä maalis-huhtikuussa 2019 ja siihen vastasi 356 asuntokaupan ammattilaista. Kiinteistömaailman barometri on ennustanut suomalaista asuntokauppaa jo 25 vuoden ajan ja sen kunniaksi kevään 2019 juhlabarometrissä selvitettiin lisäksi suomalaisen kodinvaihdon muutosta.

Kiinteistömaailma on vuonna 1990 perustettu valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee vajaat 700 asuntokaupan ammattilaista 50 eri paikkakunnalla reilussa 100 asuntomyymälässä. Brändin omistaa Danske Bank; asuntomyymälät ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistamia osakeyhtiöitä. Vuosittaisella 12000-13000 asuntokaupalla Kiinteistömaailma on maan suurin kiinteistönvälittäjä.

25.04.2019 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.