Suomen kaupungit jakautuvat kahtia - asuinalueissa eriarvoistumisen vaara

Suomalaisissa asuinalueissa on olemassa eriarvoistumisen vaara. Alimpien tulotasojen vaikutus näkyy asukastyytyväisyydessä noin puolessa Suomen kaupunkeja.

Kiinteistömaailman data-analyysi suomalaisista asuinalueista osoittaa, että tulotasolla on vaikutusta alueen asukastyytyväisyyteen. Ylimmän tuloluokan edustuksen kasvaessa tyytyväisyys asuinalueella kasvaa. Tämä toistui kaikkien suurimpien suomalaisten asuinalueiden kohdalla. 

Alimman tuloluokan vaikutus alueen asukastyytyväisyyteen puolestaan jakaa Suomen kaupungit kahtia. Esimerkiksi Helsingissä, Espoossa ja Tampereella alimmalla tuloluokalla ei ole merkitystä alueen asukastyytyväisyyteen, kun taas esimerkiksi Vantaalla, Jyväskylässä ja Rovaniemellä alimman tuloluokan edustuksen kasvaessa asukastyytyväisyys laskee. 

”Tässä on selkeä kahtiajako. Toisella puolella on kaupunkeja, joiden kaupunginosat ovat heterogeenisia ja tasavertaisia keskenään. Toisella puolella taas on kaupunkeja, joissa on eriarvoistumisen vaara, ja joissain kaupunginosissa jopa slummiutumisen uhka. Alueen asukastyytyväisyyteen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka asukasinfran suunnittelussa huomioidaan erilaiset rakenteet ja alueen väestön tulotasokehittyminen”, arvelee Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.  

Asuinalueessa tärkeintä on palvelut

Data-analyysin lisäksi välittäjät arvioivat tärkeimpiä kriteerejä asuinalueen valinnassa. Kyselyssä selvisi, että asunnon etsijät arvostavat nykypäivänä erityisesti toimivia palveluita, hyviä kulkuyhteyksiä sekä koulun ja päiväkodin hyvää sijaintia. Lisäksi asunnon ostajat haluavat tietää tulevista naapureistaan sekä alueen rauhallisuudesta. 

Kyselyssä selvitettiin myös ostajien tiedontarvetta asuinalueisiin liittyen: välittäjien mukaan asunnon ostajilla on puutteita erilaisiin asuinalueisiin liittyvässä tiedossa. Sen seurauksena asuntoa etsitäänkin usein alueilta, jotka ovat ennalta tuttuja. 

”Asuinalueisiin liittyy paljon vahvoja ennakkoluuloja, joilla ei välttämättä ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Suomessa on paljon hyviä asuinalueita ja valinta kannattaa tehdä omaa taloutta ja elämäntilannetta peilaten”, Heikkinen neuvoo.

Kiinteistömaailmassa suosiota keränneet asuntojen esittelyvideot saavat nyt seuraajikseen alueiden esittelysivut, joissa myös videoilla on keskeinen rooli.

”Kaikki tieto, jota voimme ostajalle tarjota hänen omalla kotisohvallaan on tärkeää”, Heikkinen jatkaa.

Lisätiedot:
Erkki Heikkinen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, p. 050 433 2080
Hanna Lantto, viestintäsuunnittelija, Kiinteistömaailma Oy, p. 044 714 0090

Selvitys suomalaisista asuinalueista tehtiin puolivuosittaisen Kiinteistönvälittäjäbarometrin yhteydessä. Lue lisää asuntomarkkinoiden kehityksestä >>

Selvitys suomalaisista asuinalueista toteutettiin puolivuosittaisen Kiinteistönvälittäjäbarometrin yhteydessä. Selvityksen aineistona käytettiin kaupunginosien asukastyytyväisyyspisteytystä (toim. Oodles Solutions Oy) ja Tilastokeskuksen Paavo-tietosisältöä sekä Kiinteistönvälittäjäbarometrin kyselyn tuloksia. 
 

13.05.2016 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.