Kiinteistömaailman yrittäjät: Suomen yrittäjäilmapiiri vaatii kohennusta

Kiinteistömaailman yrittäjilleen tekemässä kyselyssä selvisi, että yrittäjät uskovat oman asenteen ja työntekijöiden hyvinvoinnin vaikuttavan menestymiseen merkittävästi. Kehitettävää yrittäjät löysivät sekä lainsäädännöstä että yrittäjäilmapiiristä.

Kiinteistömaailman yrittäjien mukaan menestyvä yrittäjä uskoo omaan tekemiseensä, huolehtii työntekijöistään sekä itsestään ja on kyvykäs uudistumaan. Kyselyssä esiin nousivat tutut adjektiivit, kuten innovatiivinen, sisukas, periksiantamaton ja ahkera, mutta myös uusia näkökulmia kuten rohkea, oikeudenmukainen, kannustava ja omaa vapaa-aikaansa arvostava.

Parannusta lainsäädäntöön ja yrittäjäilmapiiriin

Yrittäjät näkevät, että PK-yrittäjän turva on heikko. Muutosta toivottiin verotukseen ja palkkauksen sivukuluihin. Yrittäjät toivoivat etenkin, että työntekijän palkkaamiseen liittyvät riskit vähenisivät.

Kiinteistömaailman yrittäjät antoivat suomalaisille yrittäjille arvosanaksi kiitettävän tai hyvän, mutta yleinen yrittäjäilmapiiri Suomessa ei saanut yhtä hyvää vastaanottoa. Valtaosa yrittäjistä arvioi yrittäjäilmapiirissä olevan negatiivisuutta. He kuvailivat sitä muun muassa sanoin välinpitämätön ja kriittinen. Yrittäjien mukaan myös kateutta esiintyy. Yrittäjäilmapiirin parantuminen voi löytyä nuoresta sukupolvesta. Näin arvelee Helsingin Herttoniemen Kiinteistömaailman yrittäjä Carita Piippo:

"Varsinkin nuori sukupolvi on löytämässä ihan uudenlaista yrittäjyyttä, pelkäämätöntä ja ennakkoluulotonta."

Asenne ratkaisee

Yrittäjien keskuudessa ymmärretään myös, että turha voivottelu ei johda menestykseen vaan siihen on tähdättävä omalla tekemisellä.

"Yrittäjien tukeminen on julkisessa keskustelussa ja yhteisöveron alentaminen oli konkreettinen asia yrittäjyyden hyväksi. Voivottelu nurkkaan ja jokainen yrittäjä keskittymään omaan tekemiseensä!", kehottaa Kiinteistömaailma Espoonlahden yrittäjä Hannu Salo.

Kiinteistömaailman yrittäjät uskovat oman asenteen vaikuttavan menestykseen merkittävästi. Yli 70 prosenttia vastaajista uskoo, että asenteella on iso merkitys ja sillä voi kompensoida vaikeita olosuhteita. 18 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että oma asenne ja ulkoiset tekijät vaikuttavat menestymiseen yhtä paljon.

"Suomalainen yrittäjä tekee työtään suurella sydämellä. Jos me muut, mukaan lukien valtio, emme hukuta heitä byrokratiaan ja pakota heitä keskittymään vääriin asioihin, hyötyy siitä lopulta jokainen suomalainen", arvelee Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Seppo Hämäläinen.

Kiinteistömaailman tekemään yrittäjäaiheiseen verkkokyselyyn vastasi 39 Kiinteistömaailman yrittäjää ympäri Suomen. Yrittäjiltä kysyttiin muun muassa menestymiseen vaikuttavia tekijöitä sekä ideoita, joilla suomalaista yrittäjyyttä voitaisiin kehittää. Kysely toteutettiin valtakunnallisen Yrittäjän päivän (5.9.) kunniaksi.

 

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Hanna Lantto
Viestintäsuunnittelija, Kiinteistömaailma Oy
p. 044 714 0090

13.05.2016 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.