Kiinteistömaailman ja Danske Bankin Suuri Eläkekysely: Lähes 40 prosentilla mielessä uusi elämänvaihe uudella paikkakunnalla eläkevuosina

Miehet pitävät naisia enemmän ajatuksesta vaihtaa uusiin maisemiin eläkevuosina, käy ilmi Suuren Eläkekyselyn vastauksista. Liki neljä kymmenestä pitää mahdollisena muuttoa eläkevuosina toiselle paikkakunnalle Suomessa, ja osa-aikaisesta eläkevuosien asumisesta ulkomailla haaveilee peräti joka toinen työikäinen suomalainen. 

Kiinteistömaailman ja Danske Bankin Suuressa Eläkekyselyssä yhteensä1015 työikäistä suomalaista toi ilmi toiveitaan tulevien eläkevuosien asumisesta. 

Jopa 38 % vastaajista uskoo muuttavansa joko varmasti tai mahdollisesti eläkevuosina toiselle paikkakunnalle Suomessa. Ulkomailla uskoo asuvansa osan vuodesta tätäkin useampi eli joka toinen. Kokonaan Suomen arvelee voivansa jättää eläkevuosina taakseen peräti joka neljäs vastaaja. Miesten halu vaihtaa maisemaa eläkeiässä on naisia isompaa sekä kotimaan että ulkomaanmuuttojen osalta.

Vastausten jakaumat ovat yllättävänkin samankaltaiset kaikissa ikäryhmissä. Ainoa isompi ero muihin ikäryhmiin verrattuna löytyy yli 55-vuotiaista, joiden halu muuttaa pysyvästi ulkomaille on muita pienempi. Tästäkin ikäryhmästä kuitenkin 17 % pitää muuttoa ulkomaille mahdollisena. Innokkaimmat muuton suunnittelijat löytyvät kaikissa ikäryhmissä Uudeltamaalta ja kotipaikkauskollisimmat Pohjois- ja Itä-Suomesta. 

- Työelämässä on tällä hetkellä valtava määrä ihmisiä, joilla on muuttohaluja ja mahdollisuuksia eläkevuosina. Vaikka kaikki haaveet eivät lopulta toteutuisikaan, on nähtävissä, että eläkeikäiset muodostavat tulevina vuosina hyvin keskeisen ryhmän isompiakin muuttoja tekevistä ihmisistä, toteaa Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Täysin uusi asuinpaikka houkuttaa yllättävän monia

Minne suomalainen sitten suunnittelee muuttavansa siinä vaiheessa, kun työelämä on takanapäin? 

Yhtä moni muuttoa mahdollisena pitävistä vastaajista mielii asettuvansa vapaa-ajanasunnolle, lapsuudenkodin maisemiin kuin lastenkin lähelle. Näin suunnittelee 13-14 % vastaajista. Muulle entiselle asuinpaikalleen arvelee muuttavansa 11 % vastaajista. 

Yllättäen kaikkein suosituin vastaus – joka neljännellä vastaajista – oli ”muu paikkakunta”.

- ”Muu paikkakunta”-kategoria yllättää. Se voi pitää sisällään monenlaisia suunnitelmia, mutta siltäkään tulkinnalta ei voi välttyä, että monen suomalaisen mielessä kytee ajatus aloittaa eläkkeellä ihan uusi elämänvaihe uudella paikkakunnalla. Erityisesti nämä vastaukset korostuivat keski-ikäisten ja sitä vanhempien ihmisten vastauksissa. Näemmekö tulevina vuosina ihan uudenlaista maansisäistä muuttoliikettä? pohtii Heikkinen.

Välittäjät kertovat: tämän päivän muuttajille vaivattomuus ja lasten läheisyys tärkeimmät syyt

Reilun tuhannen työikäisen suomalaisen lisäksi eläkeajan muuttoajatuksista kysyttiin myös Kiinteistömaailman asuntokaupan ammattilaisilta, yhteensä liki 500 henkilöltä. Välittäjiltä kysyttiin erityisesti siitä, mikä on tilanne tämän päivän eläkeikäisten muuttajien keskuudessa. 

Tyypillisin eläkeläismuuttaja on välittäjien mukaan tällä hetkellä ihminen, joka haluaa vaivattomampaan asuntoon samalla pakkakunnalla. Toiseksi tavallisimmaksi muuton motiiviksi asunnonvaihtajat kertovat toiveen muuttaa lähemmäs lapsiaan. 

Vapaa-ajanasunnolle tai ulkomaille muuttajia välittäjät kohtaavat työssään toistaiseksi selvästi vähemmän. Samoin heitä, joiden ensisijainen tavoite on muuttaa selkeästi kalliimpaan asuntoon ja näin satsata varojaan eläkeajan asumiseen. 

Kiinteistömaailman ja Danske Bankin Suuressa Eläkekyselyssä selvitettiin myös suomalaisten ajatuksia myös muusta eläkeiän elämästä sekä toimeentulosta. Niistä on julkaistu erillinen tiedote, joka on luettavissa Danske Bankin sivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/media.

YouGov Finlandin toteuttamaan kyselyyn vastasi maaliskuussa 2016 yhteensä 1015 suomalaista. Vastaajien ikä oli 18-74 suomalaista, ja he ilmoittivat kyselyn ennakkokysymyksissä olevansa ”ei-eläkeläisiä”. Kokonaistuloksissa keskimääräinen luottamusväli on +/- 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa (95%:n luottamustasolla).

Lisätiedot: 
toimitusjohtaja Erkki Heikkinen, Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 4332080
viestintäjohtaja Taina Mustamo, Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 4240045

Kiinteistömaailma on vuonna 1990 perustettu valtakunnallinen kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee lähes 700 asuntokaupan ammattilaista yli 50 eri paikkakunnalla reilussa 100 asuntomyymälässä. Brändin omistaa Danske Bank ja asuntomyymälät ovat itsenäisten franchising-yrittäjien omistamia osakeyhtiöitä. Kiinteistömaailma haluaa tehdä asiakkaidensa asunnonvaihdosta mahdollisimman mukavaa ja turvallista. Siksi se kuuntelee aktiivisesti asiakkaitaan ja kehittää jatkuvasti palveluaan paremmaksi. Useilla alueilla – esimerkiksi pääkaupunkiseudulla – Kiinteistömaailma on alansa kiistaton markkinajohtaja.
 

13.05.2016 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.