Kiinteistömaailman 55. barometri, erikoisteemana asunnonvaihto ja väliraha: Kiinteistömaailman tekoälypohjainen ennuste: asuntojen hinnat nousevat keskimäärin 3,1% tulevan 12 kuukauden aikana

Kiinteistömaailma ennustaa tekoälymalliin pohjautuen keskimääräistä +3,1% hinnannousua seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla (viimeisen 12kk toteuma +4,5%). Vahvimmat kasvajat ovat Turku ja Tampere sekä niiden jälkeen pääkaupunkiseutu. Pienemmillekin paikkakunnille uusi ennuste arvioi plusmerkkistä kehitystä vahvan kesäkauden jatkona.

Kiinteistömaailman 55. kiinteistönvälittäjäbarometri on edelliskerran tapaan kaksiosainen. Hinnankehitysennuste perustuu tekoälypohjaiseen mallinnukseen, ja eri asuntotyyppien kysyntä- ja tarjontanäkymät taas paikallisten välittäjien arvioihin. Tällä kerralla näkemyksensä asuntokaupoista antoi 333 Kiinteistömaailman välittäjää eri puolilta Suomea.

 

Kaupunkikohtaisia ennusteita: Helsinki +4,3%, Turku + 4,7%, Tampere +4,6%, Lahti +1,6%, Jyväskylä +2,1% ja Oulu +3,0%

Kiinteistömaailman tekoälypohjainen hintaennuste antaa jokaiselle Suomen postinumeroalueelle oman ennusteensa. Niiden keskiarvona syntyy koko maan lukema +3,1% seuraavalle 12 kuukauden jaksolle.

”Viimeiset 12 kuukautta ovat olleet ennakoitua selkeästi paremman hinnankehityksen aikaa: asuntojen ja kiinteistöjen hinnat ovat nousseet koko maassa keskimäärin +4,5%. Viime kesän asuntokaupan kuumimpien ylilyöntien jälkeen odotettavissa on vakaampaa kehitystä, mitä kuvaa keskimääräinen ennusteluku +3,1%,” sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Risto Kyhälä.

Paikkakuntakohtaiset tekoälypohjaiset hinnankehitysennusteet sekä välittäjien kysyntää ja tarjontaa kuvaavat katsaukset ovat luettavissa oheisten linkkien kautta.

Näkymiin liittyy kuitenkin tällä kertaa tavanomaisesta poikkeavia epävarmuuksia. Tekoälyälyennuste huomioi viimeaikaiset toteutuneet hinnankehitystrendit, alueelliset demografiset kehitystekijät sekä mm. bruttokansantuote- ja kuluttajahintaindeksikehityksen, mutta koronakriisin kaikista globaaleista muuttujista sillä ei ole vielä kokemusta. Siksi Kiinteistömaailman välittäjien kokoamat hiljaiset signaalit omista markkinoistaan ovat tässä tilanteessa erityisen arvokkaita.

Tänään julkaistun Kiinteistömaailman 55. barometrin erikoisteemana on asunnonvaihto ja väliraha. Kiinteistömaailman laaja analyysi jakaa maan kaupungit kolmeen ryhmään välirahan näkökulmasta nyt (v. 2021) vertailtuna vuoteen 2019. Erot ryhmien välillä välirahan muutoksissa ovat merkittäviä. Suurimmassa osassa Suomen kaupunkeja asuntojen arvonkehitys on ollut viimeisen kahden vuoden ajan suotuisa niille, jotka ovat vaihtamassa omakotitalosta pienempään rivi- tai kerrostaloon. Omakotitalon myyjän saama ”väliraha” kerros- tai rivitaloon muutettaessa saattaa olla jopa lähes 100 000 euroa isompi kuin kaksi vuotta sitten; yksittäisellä paikkakunnalla jopa yli 200 000 euroa isompi.

Lue erillinen katsaus ja analyysi tästä.

 

 

Aineistot:

Paikkakuntakohtaiset tekoälypohjaiset hinnankehitysennusteet >

Välittäjien kysyntää ja tarjontaa kuvaavat katsaukset  >

 

Lisätiedot:

Risto Kyhälä, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800

Tony Korkala, analyytikko, Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 3070361

Taina Mustamo, markkinointi- ja viestintäjohtaja Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 4240045

 
Kiinteistömaailman julkaisemassa tekoälypohjaisessa asuntohintaennusteessa asuntojen historiallinen hintakehitys laskettiin miljoonalle asunnolle koneoppimismallin avulla, joka oli opetettu Kiinteistövälittäjien Keskusliiton Hintaseurantapalvelun toteutuneilla kauppahinnoilla 2000-2021 (HSP). Asuntojen hintakehitystä analysoitiin postinumeroittain, kohdetyypeittäin ja rakennusvuosittain (min. 50 asuntoa). Tulevaisuuden hintaennusteissa otettiin lisäksi huomioon asuntojen viimeaikaiset hintatrendit ja myyntiajat (HSP), asuntojen perustiedot eli koko, ikä, tyyppi (HSP), kuntien taloustilanteen ja demografian kehitys (väestönkasvu, muuttoliike, aikuisväestön ja eläkeläisten osuus, työttömyys, kaupungistumisaste; Tilastokeskus) sekä Suomen taloustilanteen kehitys (rakennusluvat, bruttokansantuote ja kuluttajahintaindeksi; Tilastokeskus, Eläketurvakeskus).

Tekoälyn tuottamien ennusteiden oikeellisuus validoitiin ja tulkinnat täydennettiin Kiinteistömaailman toimesta. Lisäksi ennusteet kalibroitiin valtakunnan tasolla hieman konservatiivisemmiksi +4.5% -> 3.1% perustuen Danske Bankin ekonometrisiin malleihin, Kiinteistömaailman asiantuntemukseen ja tuoreimpiin uutisiin kansantalouden, työttömyyden ja Covid-19 -epidemian tilanteista.

 

07.10.2021 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.