Kiinteistömaailman 51. Kiinteistönvälittäjäbarometri: Asuntomarkkina porskuttaa huolimatta ikävistä signaaleista

Suomen asuntomarkkina vaikuttaa ainakin toistaiseksi olleen immuuni globaaleille häiriöille. Kuluneen kesäkauden asuntokauppa on sujunut edellisvuotta selvästi paremmin, ja myös eteenpäin katsottaessa ylivoimainen valtaosa välittäjistä odottaa vakaata kehitystä. Kiinteistömaailma Oy:n tuore toimitusjohtaja Risto Kyhälä ei pidä tulosta yllättävänä: maailmantalouden riskejä vastaan suomalaisessa asuntomarkkinassa on poikkeuksellisen monta suojaavaa tekijää. ”Asunto-osakeyhtiöiden hallinta ja hoito ovat huippuluokkaa. Olemme kansainvälisesti kiinnostava vuokramarkkina, meillä on erinomaisesti toimiva asuntorahoitusjärjestelmä ja Suomeen rakennettavien asuntojen laatu on erittäin korkea. Monilla eri perusteilla voi sanoa, että Suomen asuntomarkkina on maailman kärkeä”, Kyhälä sanoo.

Kiinteistömaailma-ketjun 51. Kiinteistönvälittäjäbarometri ei tuo mukanaan suurta muutosta asuntomarkkinan ennustekuvaan. Pienten käytettyjen asuntojen kysyntä vahvistuu edelleen, samaan aikaan kun vastaavan kokoluokan uusia asuntoja on tarjolla jonkin verran aikaisempaa enemmän. Kiinteistömaailman välittäjien mukaan molemmissa segmenteissä markkina toimii edelleen hyvin, ja kauppamäärissä odotetaan vakaata kehitystä. Vuodenkierrolle tyypillisesti omakotitalojen seuraavan suhdannehuipun odotetaan jälleen olevan keväällä ja niiden kauppamäärien laskevan talvea kohti.

Kysynnän ja tarjonnan kuva vaihtelee

Barometrin mielenkiintoisimmat havainnot tulevat kysynnän ja tarjonnan vaihtelevista näkymistä eri puolelta Suomea.

Käytetyt asunnot: Pienistä käytetyistä asunnoista koetaan olevan iso puute pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa), jossa paras tasapainotilanne on suurissa rivitaloasunnoissa. Muualla Uudellamaalla on isoista käytetyistä kerrostaloasunnoista ylitarjontaa ja selkeä ostajan markkina. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella isoimmissa aluekeskuksissa* käytettyjen asuntojen markkina on hyvässä tasapainossa kaikissa segmenteissä. Muualla Suomessa näkymät ovat hieman pessimistisempiä, mutta pienten käytettyjen asuntojen markkina on edelleen erittäin toimiva.

*Tampere, Turku, Oulu, Lahti, Jyväskylä, Kuopio, Seinäjoki, Vaasa ja Hämeenlinna

Uudiskohteet: Uudistuotantomarkkinat ovat pääkaupunkiseudulla kysynnän ja tarjonnan suhteen hyvässä tasapainossa. Muualla Uudellamaalla uudistuotannon tarjonta on lisääntynyt selvästi, ja kauppamäärien odotetaan myös kasvavan voimakkaasti. PK-seudun ulkopuolella isoimmissa kaupungeissa uudistuotannosta on jonkin verran ylitarjontaa ja nähtäväksi jää, kuinka nopeasti kauppamäärät kehittyvät vastaamaan tarjontaa. Muualla Suomessa uudistuotanto on maltillista ja vastaa paremmin kysyntään.

”Pääkaupunkiseudun kasvu näyttää vain kiihtyvän ja parhailla alueilla asuntojen arvot nousevan. Muualla Suomessa ostajan pitää arvonkehityksen kannalta olla taloyhtiön taloudellisen tilanteen ja sijainnin suhteen tavallista tarkempi”, sanoo Risto Kyhälä.

Uudistuotannosta puhuttaessa on huomionarvoista, että vastavalmistunut asunto on ihan eri ’tuote’ kuin takavuosien vastaava.

”Asunnoissa lisääntyvät tekniset innovaatiot paitsi parantavat asumiskokemusta myös heijastuvat suurempina hintaeroina vanhempiin asuntoihin verrattuna”, Kyhälä toteaa.

 

Kiinteistömaailmalla vahva panostus työkalujen kehittämiseen ja datankäyttöön

Uudiskohteiden taloyhtiölainoista ja niihin liittyvistä riskiskenaarioista on viime aikoina puhuttu varsin paljon, ja sillä voi olla vaikutusta käytettyjen asuntojen lisääntyneeseen kysyntään.

”Kun puhutaan taloyhtiölainojen riskeistä, on tärkeä tuoda esiin myös niitä keinoja, joita taloyhtiöillä on mahdollisissa ongelmatilanteissa: perintätoimet sekä viime kädessä osakkeen hallintaan otto ja vuokraus. Toimivilla asuntomarkkinoilla em. taloyhtiöiden riskien ei pitäisi realisoitua”, Kyhälä sanoo.

”Asunnon osto on aina iso taloudellinen päätös, jota tehtäessä käytössä pitää olla kaikki mahdollinen tieto. Kiinteistömaailma panostaa erityisesti välittäjiensä työkalujen kehittämiseen ja datan hallintaan”, Kyhälä painottaa.

Suomen asuntomarkkinaa Kyhälä kuvaa erittäin toimivaksi. ”Meillä on myös puolellamme monta etua alkaen tasokkaasta asunto-osakeyhtiöiden hallinnasta ja hoidosta sekä toimivasta asuntorahoitusjärjestelmästä aina kansainvälisesti katsottuna huippuhyvään rakentamisen laatuun.”

Kiinteistömaailman 51. Kiinteistönvälittäjäbarometriin vastasi 316 Kiinteistömaailman välittäjää syyskuussa 2019. Barometrissä pyydettiin arvioimaan näkymiä tulevan puolen vuoden aikana.


Lataa Kiinteistönvälittäjäbarometrin esitysmateriaali tästä


Lisätiedot:
toimitusjohtaja Risto Kyhälä, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0400 998800
markkinointi- ja viestintäjohtaja Taina Mustamo Kiinteistömaailma Oy, puh. 050 4240045

 

13.03.2020 Kiinteistömaailma

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.