Pirkanmaan asuntomarkkinakatsaus 1-9/2021

Pirkanmaan asuntokaupan kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen asuntokaupat on saatu tilastoitua. Koko Pirkanmaalla myytiin alkuvuoden aikana kiinteistönvälittäjien toimesta yhteensä 8228 asuntoa mukaan lukien uudet sekä käytettynä myydyt asunnot. Kauppojen määrä kasvoi 15,1 % vuodesta 2020. 
Uusia asuntoja myytiin Pirkanmaalla 1479 kpl (+20,5 % vs 2020). Kauppamäärän nousu on erittäin kova. Uusi asunto maksoi keskimäärin 4576 €/m2 (+4,9 % vs 2020) ja oli 52 neliöinen eli käytännössä kaksio. Kauppamäärät siis nousivat reippaasti hintojen edelleen noustessa.
 
Käytettyjen kauppa kävi Pirkanmaalla edellisvuotta vilkkaammin. Tilastot tukevat suoraan kiinteistönvälittäjien tuntumaa kentällä. Pirkanmaalla myytiin alkuvuoden 2021 aikana yhteensä 6749 käytettyä asuntoa. Tämä on 14 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Keskimääräinen neliöhinta oli nyt 2579 € ja se nousi 6,3 % vuodessa. Käytetty asunto myytiin Pirkanmaalla keskimäärin 78 vuorokaudessa ja myyntiaika lyheni peräti 13 vuorokaudella vuoden takaisesta. Käytetty myyty asunto oli Pirkanmaalla keskikooltaan 79 m2, maksoi 189.517 € ja oli rakennettu 1982.
 
Myytyjen asuntojen tilastoja tulkitessa tulee selvästi esiin se, että Pirkanmaankin asuntomarkkinat eriytyvät. Tampereella ja välittömissä ympäryskunnissa kauppaa käydään sekä kasvavin kauppamäärin, nousevin hinnoin että lyhyin myyntiajoin. Kun mennään kauemmaksi Tampereesta, kehitys on päinvastainen. 

Ylöjärvellä kauppamäärät kasvussa ja hinnat nousussa

Ylöjärvellä kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kävivät kaupaksi erityisesti uudet asunnot. Uusien myytyjen asuntojen määrä riippuu aina rakennusliikkeiden projektien valmistumisaikatauluista ehkä enemmän kuin varsinaisesti asuntomarkkinoiden tilasta. Ainakin niin kauan, kun rakentajien valmiiden uusien asuntojen varasto ei sanottavasti kasva.

Ylöjärven käytettyjen asuntojen myynnin volyymi laski 7,0 % 387 kauppaan. Keskimääräinen neliöhinta kuitenkin nousi selvästi eli 7,7 %. Tämä kertoo siitä, että todennäköisesti markkinassa on jonkin verran pulaa myytävistä asunnoista. Keskimääräinen myyty asunto oli Ylöjärvellä pinta-alaltaan 87 neliöinen, maksoi 187.595 €, oli rakennettu 1991 ja myytiin keskimäärin 83 vuorokaudessa. Myyntiaika lyheni peräti 19 vuorokautta vuoden takaiseen verrattuna. Tämä on poikkeuksellisen iso muutos myyntiajassa ja tukee sitä olettamusta, että myytävistä asunnoista näyttäisi olevan Ylöjärvellä pulaa. 

Uusia asuntoja myytiin Ylöjärvellä peräti 108 kappaletta, kun vuosi sitten niitä myytiin 36 kpl. Ylöjärven uudisasuntokaupassa oli kohtuullisen harvinainen ilmiö, kun keskimääräisen uuden myydyn asunnon pinta-ala pieneni 88 neliöstä 62:een ja samaan aikaan neliöhinta laski 2819 eurosta 2750 euroon. Yleensä asuntokoon pienentyessä neliöhinta päinvastoin nousee.

Ylöjärvellä uusi myyty asunto ja käytettynä myyty asunto olivat hinnaltaan hyvin lähellä toisiaan. Uusi maksoi 186.726 € ja käytetty 187.595 €. 

Nokian asuntomarkkinassa nousua kautta linjan

Nokian asuntomarkkina kasvoi jo vuonna 2020 huikeasti. Kauppamäärät ovat kasvaneet yhä ja kauppaa käydään yhä nousevin hinnoin.

Uusi asuntoja myytiin Nokialla alkuvuoden 2021 aikana kiinteistönvälittäjien toimesta 36 kappaletta. Keskimääräinen uuden myydyn asunnon neliöhinta oli 3462 euroa ja se nousi tasan 5 prosenttia. Uuden asunnon keskimääräinen pinta-ala jatkaa laskuaan ja oli alkuvuoden aikana 64 neliötä. 

Käytettynä myytyjen asuntojen kauppamäärä kasvoi 15,8 % vuoden takaisesta ja oli nyt 463 kpl. Käytettyjen asuntojen neliöhinta ylitti 2000 euron haamurajan ja oli nyt 2097 €. Neliöhinta nousi vuodessa 8,7 %. Käytettynä myyty asunto oli alkuvuoden aikana 86 neliöinen (-8 m2), myytiin 77 vuorokaudessa (-19 vrk) ja oli rakennettu 1986. Muutos myyntiajassa on valtavan iso ja kertoo muiden faktojen ohella asuntokaupan käyvän Nokialla hyvin vilkkaasti.

Nokiaa on pidetty lähihistoriassakin muita ympäryskuntia edullisempana asuinpaikkana. Tällä hetkellä käytetyissä asunnoissa ero Lempäälään, Kangasalaan ja Ylöjärveen on kutistunut 100-200 euroon neliöltä karkeasti ottaen saman kokoisia perheasuntoja vertaillessa.

Lempäälässä asuntojen hinnat jyrkässä nousussa

Lempäälän asuntokauppa on jäänyt muita Tampereen ympäryskuntia jälkeen kauppamäärillä mitattuna. Kangasalla, Nokialla ja Ylöjärvellä on alkuvuoden aikana kaikissa myyty noin 500 asuntoa. Pirkkalassa on myyty alkuvuoden aikana 371 asuntoa. Lempäälässä kauppamäärä on kokonaisuudessaan 327 kauppaa. Määrässä on kuitenkin kasvua ihan mukavasti eli 18,5 %. 

Lempäälässä myytiin uusia asuntoja alkuvuoden aikana 41 kpl, kun vuotta aiemmin myytiin 23 kpl. Uuden asunnon pinta-ala pieneni 73 neliöstä 69 neliöön. Uusien asuntojen neliöhinta nousi 9,2 % ollen nyt 3312 €/m2.

Käytettyjä asuntoja myytiin Lempäälässä 286 kpl. Kauppamäärä kasvoi 13,0 %. Käytettyjen asuntojen neliöhinta nousi 11,3 % ja oli nyt 2375 €/m2. Samaan aikaan asunnon keskikoko nousi seitsemällä neliöllä 100 neliöön. Käytetty myyty asunto myytiin keskimäärin 93 vuorokaudessa (- 3 vrk). Käytetty asunto maksoi keskimäärin 229.815 €. 

Kangasalla asuntokauppa hurjassa vauhdissa

Kangasalan asuntokauppa on kasvanut kohisten koko vuoden 2021. Sekä hinnat että kauppamäärät nousivat reippaasti.

Uusia myytyjä asuntoja myytiin Kangasalla alkuvuoden 2021 aikana 55 kpl (42 kpl 2020). Keskimääräiset neliöhinnat (3493 €/m2) nousivat 3,2 % keskikoon pysyessä ennallaan 58 neliössä. 

Käytettynä myytyjen asuntojen määrä kasvoi vuodessa peräti 25,7 % 484 asuntoon. Käytettyjen asuntojen neliöhinta nousi 5,1 % 2218 euroon. Käytettyjen asuntojen myyntiaika lyheni peräti 21 vuorokaudella 111:sta vuorokaudesta 90:een. Kauppamäärä siis kasvoi reilusti hintojen noustessa ja vielä asunnot kävivät kaupaksi huomattavasti edellisvuotta nopeammin.

Pirkkalassa paljon uudiskauppoja, käytettyjen asuntojen hinnat nousussa

Pirkkalassa myytiin 2021 kolmella ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä 113 uutta asuntoa. Vuosi sitten uusia asuntoja myytiin 64 kpl. Uusien asuntojen neliöhinnat nousivat 2,6 % ollen nyt 3930 €. Keskimääräinen uusi myyty asunto oli Pirkkalassa 64 neliöinen.

Käytettynä Pirkkalassa myytiin yhteensä 258 asuntoa (+23,4 %). Käytettyjen asuntojen neliöhinnat nousivat tasan 10,0 % 2958 euroon. 3000 euron neliöhinta lähestyy ja mahdollisesti jo ylittyy viimeisellä vuosineljänneksellä. Käytettyjen asuntojen keskimääräinen myyntiaika lyheni 17 vuorokaudella 65 vuorokauteen. Tämä on hyvin merkittävä muutos. Käytetty myyty asunto oli rakennettu keskimäärin vuonna 1993.

Pirkkalassa käytettynä myyty asunto maksoi keskimäärin 274.635 €, kun taas uusi asunto maksoi keskimäärin 212.098 €. Näissä luvuissa näkyy hyvin se, että käytetyt asunnot ovat reippaasti uusia myytäviä isompia.

Tampereella asuntokauppa takoo tasaista kasvua

Tampereella tehtiin kiinteistönvälittäjien toimesta yhteensä 4701 asuntokauppaa kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla tehtiin kaikkiaan 4124 asuntokauppaa eli kasvua kertyi 14,0 %.

Uudisasunnot kävivät hyvin vahvasti kaupaksi. Uusia asuntoja myytiin nyt 1105 kpl (+12,8 %), kun vuotta aiemmin uusia asuntoja myytiin hieman alle tuhat (980 kpl). Uusien asuntojen neliöhinnat nousivat 6,3 % ja nyt ei olla enää kaukana 5000 euron neliöhinnasta (4896 €/m2). Uusi myyty asunto oli Tampereella keskimäärin 49 neliöinen.

Käytettyjä asuntoja myytiin alkuvuonna 3596 kappaletta (+14,4 % vs 2020). Käytettyjen asuntojen neliöhinta kohosi 6,1 % 3225 euroon. Käytettyjen asuntojen myyntiaika lyhentyi neljälllä vuorokaudella 70:stä vuorokaudesta 66:een. Käytettynä myyty asunto oli Tampereella akuvuoden aikana keskimäärin 68 neliöinen, maksoi noin 209.000 € ja oli rakennettu 1981.

Yhteenveto

Tiedot perustuvat Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton tilastoihin. Tilastoihin kirjaantuvat kaikkien merkittävien kiinteistönvälitysketjujen kaupat ja osa rakennusliikkeiden uudisasuntokaupoista.

Asuntokauppa vetää Tampereella ja välittömissä ympäryskunnissa erittäin vahvasti. Myytävien asuntojen määrä on historiallisen pienellä tasolla ja osittain siksi hintataso näyttää liikkuvan jatkuvasti ylöspäin. 

Tampereen ympäryskuntien kaupoissa vahvimmin ovat kehittyneet Pirkkala, Kangasala ja Nokia.

Ylöjärvellä käytettyjen asuntojen kauppojen lukumäärä laski verrattuna vuoden takaiseen ja Lempäälä alkaa päästä kovaan kasvuun kauppamäärissä jonkin verran nopeimmin kasvaneita myöhemmin.

03.11.2021

Pyydä perusteltu hinta-arvio asunnostasi!

Kutsu välittäjämme Kotikäynnille, kun haluat keskustella tarkemmin asunnon myynnistä ja arvosta. Välittäjiemme antamat hinta-arviot ovat toteutuneet tilastojemme mukaan keskimäärin 98 prosenttisesti.

Kotikäynti ei sido sinua mihinkään eikä aiheuta sinulle mitään kuluja.

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.