Mistä saamme luvat saunallemme?

Omistamme asunnon, johon haluaisimme rakentaa saunan. Tarvitsemmeko hankkeelle muuta kuin taloyhtiön luvan? Lisäksi meillä on kesämökki, jonka yhteyteen haluaisimme ensi kesäksi rakentaa ulkosaunan, sekä sitä ympäröivän aidan. Mistä haemme luvan suunnitelmillemme? 

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Vähäisiä tai kevyitä rakennelmia ei pidetä rakennuksina. Niiden rakentamiseen riittää yleensä toimenpidelupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakentamiseen tai laajentamiseen. Lupa tarvitaan myös rakennuksen kerrosalan lisäämiseen tai käyttötarkoituksen muutokseen.

Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan rakennuslupa tarvitaan korjausja muutostyöhön, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällaisia muutoksia ovat esimerkiksi rakennuksen kantavien rakenteiden muutokset, märkätilojen muutokset ja laajojen kosteusvahinkojen korjaustyöt.

Rakennuslupakysymykset tulevat usein vastaan silloin, kun päätetään rakentaa huoneistoon jälkikäteen sauna. Saunan rakentaminen alun perin kuivaan tilaan on luvanvaraista.

Myös olemassa olevan märkätilan laajentaminen voi edellyttää rakennuslupaa. simerkiksi silloin, kun rakennus on suojeltu tai silloin, kun rakennetaan uusi löyly- tai höyryhuone. Käyttötarkoitusta muutetaan silloin, kun esimerkiksi liiketilaa muutetaan asuinkäyttöön tai loma-asunto pysyväänasumiseen soveltuvaksi.

Rakentamisen on täytettävä sille laissa asetetut vaatimukset. Vaatimuksia liittyy esimerkiksi vedensaantiin, jätevesiin, rakennukselle pääsyyn sekä asuinhuoneiden ominaisuuksiin. Viranomaiselta haettavan luvan lisäksi tulee taloyhtiöissä tapauksesta riippuen saada lupa myös asunto-osakeyhtiöltä.

19.08.2020 Kiinteistömaailma

Pyydä perusteltu hinta-arvio asunnostasi!

Kutsu välittäjämme Kotikäynnille, kun haluat keskustella tarkemmin asunnon myynnistä ja arvosta. Välittäjäme antamat hinta-arviot ovat toteutuneet tilastojemme mukaan keskimäärin 98 prosenttisesti.

Kotikäynti ei sido sinua mihinkään eikä aiheuta sinulle mitään kuluja.

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.