Pirkanmaan asuntomarkkinakatsaus 2022 ensimmäiseen kolmeen kuukauteen

Kolme ensimmäistä kuukautta asuntokaupassa on saatu tilastoitua. Vuonna 2020 alkuvuodesta tilastoja koottiin ympäristössä, jota kuvailtiin ennennäkemättömäksi ja ainutlaatuisen ennalta-arvaamattomiksi. Tilannetta pidettiin koronan takia niin erikoisena ja vaikeasti ennakoitavana.

Kaksi vuotta tämän hetken jälkeen ollaan tilanteessa, jossa tiedetään Euroopan turvallisuustilanteen muuttuneen hyvin radikaalista ja kustannusten nousevan räjähdysmäisesti osittain sotaan liittyen, osittain muista syistä. Ennustaminen on varmasti vielä monin verroin vaikeampaa.
 
Tilanteen takia tarkasteluun otettiin erikseen myös kuluvan vuoden maaliskuun kauppamäärät verrattuna vuoden takaiseen. Maaliskuun kaupat ovat ensimmäisiä, joista päättämisen aikaan sotatilanne on jo ollut konkreettisesti päällä ja kaikkien tiedossa. Helmikuun kaupat ja ehkä noin puolet maaliskuunkin kaupoista on päätetty ja sovittu ennen sotaa.

Tampereen hinnat nousivat edelleen

2022 ensimmäisen kolmen kuukauden aikana käytettyjen asuntojen kauppamäärä laski 9.6 % verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Nyt kauppoja tehtiin 1064 kpl. Sekä keskimääräinen neliöhinta että käytetystä asunnosta maksettu absoluuttinen hinta nousivat. Keskimäärin neliöhinta oli 3362 €/m2 (+7,0 %) ja keskimääräinen asunnosta maksettu hinta 210.115 € (+6,1 %). Keskimääräinen asunnon hinta pomppasi siis reilusti yli 200.000 euron.

Käytettyjen asuntojen myyntiaika lyheni 65 vuorokauteen (72 vuorokautta 2021).

Pelkästään maaliskuun käytettyjen asuntojen kauppamäärä oli 411 kappaletta ja siinä laskua oli 12,4 % verrattuna vuoden takaiseen.

Käytetyn tamperelaisen myydyn asunnon keskikoko oli 66 m2 eli käytännössä joko iso kaksio tai pieni kolmio ja asunto oli rakennettu vuonna 1983.

 

Uusia asuntoja myytiin alkuvuoden 2022 aikana yhteensä 260 kpl (-67 kpl ja -20,5 %). Uusien myytyjen asuntojen kappalemäärissä valmistuvien kohteiden määrät luonnollisesti vaikuttavat olennaisesti myytyjen asuntojen määrään.

Uusien asuntojen keskimääräiset neliöhinnat nousivat peräti 14,3 % ja neliöhinta nousi 4718 eurosta peräti 5394 euroon. Samaan aikaan uuden myydyn asunnon keskikoko nousi kuudella neliöllä, joka suhteellisesti vielä vaikuttaa neliöhintaan normaalisti laskevasti. Keskimääräinen uusi asunto maksoi 290.143 €.

Yhteenvetona Tampereen käytettyjen asuntojen kaupoista kauppamäärä jonkin verran laski erityisesti maaliskuussa, mutta toisaalta hinnat jatkoivat nousuaan. Kysyntä siis on jatkunut korkeana ja tämä ilmenee sekä uusien että käytettyjen asuntojen hintojen nousuna.

Pirkkalassa neliöhinnat nousussa

Käytettyjä asuntoja myytiin Pirkkalassa 2022 ensimmäisten kolmen kuukauden aikana 72 kpl (-18,2 %). Käytettyjen asuntojen keskimääräinen neliöhinta nousi yli kolmen tuhannen euron rajan ja jatkoi nousuaan ollen nyt 3186 €/m2 (+12,5 %). Keskimääräinen käytettynä myyty asunto oli Pirkkalassa 79 (-18 m2) neliöinen, maksoi 247.758 € ja oli rakennettu vuonna 1995. Kesimääräinen käytetyn asunnon myyntiaika lyheni peräti 18 vuorokaudella 45:teen vuorokauteen. Neliöhinnan keskiarvon jyrkkää nousua selittää ainakin osittain asunnon keskikoon pienentyminen tarkastelujaksolla.

Maaliskuun käytettyjen asuntojen myyntimäärä oli Pirkkalassa hyvin lähellä vuoden 2021 maaliskuun tasoa ollen nyt 28 kpl (-3,5 %).

Uusien myytyjen asuntojen määrä oli vuoden 2022 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 22 kpl, kun vuotta aiemmin määrä oli 25 kpl. Uusien asuntojen neliöhinta nousi yli neljään tuhanteen ollen nyt 4434 €/m2 (+12,1 %). Myös tätä ainakin osittain selittää uutena myydyn asunnon keskikoon pienentyminen 73:sta neliöstä 60 neliöön.

Tiivistettynä sekä käytetyt että uudet asunnot kävivät Pirkkalassa kaupaksi melko jyrkästi nousevin hinnoin ja lyhyin myyntiajoin suhteutettuna edelliseen vuoteen. Käytettyjen asuntojen kauppamäärät sen sijaan laskivat. Näillä indikaattoreilla mitattuna markkina vetäisi, vaikka tarjontaa olisi enemmänkin.

Kangasalan käytettyjen asuntojen myyntiaika lyheni harvinaisen paljon

Kangasalan käytettyjen asuntojen kauppamäärä on ollut vuoden takaista jonkin verran alempi. Nyt kauppoja tehtiin 125 kpl, kun vuotta aiemmin niitä tehtiin 151 kpl (-17,2 %). Keskimääräiset neliöhinnat nousivat 12,0 % 2345 euroon neliöltä. Käytetyn asunnon keskikoko kasvoi yhdellä neliöllä eli neliöhinnan nousu on siltä kannalta katsottuna vertailukelpoinen edellisen vuoden vastaavaan. Käytetyn asunnon myyntiaika lyheni erittäin jyrkästi 108 vuorokaudesta 73 vuorokauteen. 35 vuorokauden lyhentyminen keskimääräisessä myyntiajassa on poikkeuksellisen suuri (-38,8 %).

Pelkän maaliskuun tarkastelussa Kangasala oli Tampere ja välittömät ympäryskunnat mukaan lukien ainoa, jonka kauppamäärä käytetyissä asunnoissa nousi (52 kpl, +6,1 %).

Uusia asuntoja myytiin ensimmäisellä kvartaalilla Kangasalla 11 kpl, kun vuotta aiemmin niitä myytiin 15 kpl. Neliöhinta nousi 8,0 % ollen nyt 3633 €. Uuden asunnon keskikoko kasvoi kaksi neliötä ollen nyt 64 m2. Uusi asunto maksoi keskimäärin 223.907 €.

Tiivistettynä Kangasalla kauppa on käynyt myyntiaikoja vertaillen vertailukausia huomattavasti nopeammin, reilusti korkeammin hinnoin, mutta volyymi on huomattavasti alhaisempi.

Lempäälän asuntokaupassa odottava tunnelma

Lempäälässä asuntokauppaa on alkuvuoden aikana tehty hiukan odottavissa tunnelmissa. Käytettyjen asuntojen kauppamäärä oli 67 kpl (-18,3 %). Käytettyjen asuntojen keskikoko pieneni 103 neliöstä 84 neliöön. Neliöhinta laski silti 3,8 % 2378 euroon. Keskimääräinen myyntiaika lyheni 95 vuorokaudesta 83 vuorokauteen. Keskimääräinen myyntiaika siis lyheni 12 vuorokaudella, joka on kohtuu suuri muutos keskiarvossa. Keskimääräinen rakennuvuosi oli 1993.

Pelkän maaliskuun osalta muutos kauppamäärässä oli -10,4 %, mutta muutos oli kappalemääräisesti vain 3 vuorokautta.

Uusien myytyjen asuntojen määrä oli Lempäälässä vain 3 kpl, joka on tasan puolet verrattuna vuoden takaiseen. Keskimääräinen uuden asunnon koko pieneni 6 neliöllä ollen nyt 81 m2. Keskimääräinen neliöhinta nousi 23,4 % 3506 euroon.

Kiteytettynä Lempäälässä asuntokaupan volyymi tippui vuodesta 2021, hintojen muutokset olivat verrattain pieniä ja kuitenkin myytyjen asuntojen myyntiaika lyheni.

Nokialla asuntojen hinnat edelleen nousussa

Nokialla käytettyjä asuntoja myytiin alkuvuoden 2022 aikana kokonaisuudessaan 130 kpl (-16,1 %). Vähentyneitä kauppoja oli yhteensä 25 kpl, joista pelkästään maaliskuussa vähentyi 17 kpl. Vähentyneistä kaupoista huolimatta keskimääräinen neliöhinta nousi 4,5 % (2131 €/m2). Keskimääräinen Nokialla käytettynä myyty asunto oli 85 neliöinen, maksoi 178.597 € ja oli rakennettu vuonna 1987. Keskimääräinen nokialainen asunto myytiin 121 vuorokaudessa. Myyntiaika piteni 38 vuorokaudella. Myyntiajat lyhenivät kaikissa muissa tarkastelun alaisissa kunnissa. Myyntiajan kehitystä on nyt erittäin mielenkiintoista seurata Nokialla.

Uusia asuntoja myytiin Nokialla 7 kappaletta eli 6 kappaletta vähemmän kuin vuonna 2021. Uusien asuntojen valmistumisaikataulu sanelee suurimmaksi osaksi myytyjen asuntojen määrän, ainakin niin kauan, kun valmiiden uusien asuntojen lukumäärä ei kasva. Uusien asuntojen neliöhinta yli tuplaantui 46 neliöstä 98 neliöön. Tämäkin kuvaa hyvin uudisasuntojen tilastojen vertailun vaikeutta etenkin, kun kauppojen kappalemäärä on pieni. Keskimääräinen uuden asunnon neliöhinta oli 3447 €.

Ylöjärvellä asuntojen hinnat nousivat ja myyntiajat lyhenivät

Ylöjärven alkuvuoden asuntokaupan volyymi laski 126 kaupasta 101 kauppaan (-19,8 %). Tästä huolimatta keskimääräinen neliöhinta nousi 10,0 % ollen nyt 2360 €. Keskimääräisen myydyn asunnon koko pieneni 98 neliöstä 91 neliöön, joka selittää ainakin osan neliöhinnan noususta. Keskimäärin käytetty asunto myytiin 82 vuorokaudessa (-9 vrk). Käytetty myyty asunto oli keskimäärin rakennettu 1992.

Pelkän maaliskuun osalta käytettyjen asuntojen kauppamäärä laski 44 kappaleesta 32 kappaleeseen eli prosentteina 17,3 %.

Uusia asuntoja myytiin vuotta aiemmin ensimmäisellä vuosineljänneksellä peräti 47 kpl ja tänä vuonna uusia myytiin 6 kpl. 2021 keskikoko uudelle myydylle asunnolle oli 67 m2 ja tänä vuonna 109 m2. Melko yllättävää olikin, että reilusti kasvaneesta koosta huolimatta keskimääräinen uuden asunnon neliöhinta nousi 2,1 % 3284 euroon.

Pirkanmaan asuntokauppa veti alkuvuonna edelleen kohtuullisesti

Alkuvuoden 2022 asuntokauppaa tehtiin Pirkanmaalla käytettyjen asuntojen osalta 1881 kpl (-9,3 %) ja uusien osalta 313 kpl (-27,9 %). Vähentyneestä volyymista huolimatta molempien ryhmien neliöhinnat nousivat. Keskimääräinen uusi asunto oli Pirkanmaalla 57 neliöinen ja käytettynä myyty asunto 76 neliöinen. Uusi maksoi 286.131 € ja käytetty 192.414 €.

Pelkän maaliskuun tarkastelu selittää käytettyjen asuntojen kaupan pienentyneestä volyymista 90 kpl, kun koko alkuvuoden volyymin vähentyminen oli 193 kpl.

Yhteenvetoa Pirkanmaan asuntomarkkinasta

Yhteenvetona on todettava kauppamäärien laskeneen kautta linjan edelliseen vuoteen verrattuna. Hinnat ovat kuitenkin jopa nousseet ja myyntiajat monissa kunnissa lyhentyneet edelleen. Koronan aikana kaikki asunnon etsijät eivät ole löytäneet itselleen sopivaa asuntoa ostettavaksi ja oletettavasti siitä syystä markkinoilla on patoontunutta kysyntää.

Siirryttäessä toiselle vuosineljännekselle Venäjän hyökkäys Ukrainaan on jo kaikkien asuntomarkkinoiden toimijoiden tiedossa ja tässä tiedossa asuntojen ostopäätöksiä tehdään. Kunhan saadaan huhtikuun tilastot päivitettyä, niin saadaan jo hyvin vahvaa signaalia siitä, mihin suuntaan lähiajan asuntomarkkina on kehittymässä.

Tärkeintä on nyt muistaa, että vertailukausi 2021 oli asuntokaupalle erittäin vahva. Siksi asuntokaupan volyymin isosta laskusta tai romahtamisesta on turha edes keskustella. Pikemminkin voisi todeta, että kauppojen lukumäärä palautuu kestävälle normaalitasolle. Nykyisilläkin kauppamäärillä ollaan monella alueella edellä 2020 tai 2019 kauppamääriä, vaikka 2021 vuoteen verrattuna ei taotakaan uusia ennätyksiä.

Asuntokauppaterveisin

Tero Naskali, Toimitusjohtaja, Yrittäjä

tero.naskali@kiinteistomaailma.fi, puh 0503795732

Kiinteistömaailma Tampere Hämeenkatu

Kiinteistömaailma Nokia

Kiinteistömaailma Lempäälä Ideapark

04.05.2022

Pyydä perusteltu hinta-arvio asunnostasi!

Kutsu välittäjämme Kotikäynnille, kun haluat keskustella tarkemmin asunnon myynnistä ja arvosta. Välittäjiemme antamat hinta-arviot ovat toteutuneet tilastojemme mukaan keskimäärin 98 prosenttisesti.

Kotikäynti ei sido sinua mihinkään eikä aiheuta sinulle mitään kuluja.

Valitse Kiinteistömaailma

Kutsumalla välittäjämme kotiisi saat arvion asuntosi arvosta ja kuulet, miten sitä kannattaa lähteä markkinoimaan.

Kiinteistömaailman välittäjien arviot ovat toteutuneet viime vuosina 98 prosentin varmuudella.