Kiinteistömaailma.fi:n käyttöehdot


1. Yleistä

Kiinteistomaailma.fi on Kiinteistömaailma Oy:n (jäljempänä "Kiinteistömaailma") tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa www.kiinteistomaailma.fi julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain) Kiinteistömaailman valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Kiinteistömaailman ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Kiinteistömaailma vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Kiinteistömaailmalla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista. Kiinteistömaailmalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan.


2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Kiinteistömaailma eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).


3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Kiinteistömaailmalla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Kiinteistömaailma pidättää itsellään kaikki oikeudet www.kiinteistomaailma.fi-sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin ole mainittu. Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimella.


4. Vastuu sisällöstä

Kiinteistömaailma vastaa palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Kiinteistömaailma ei vastaa asiakkaan palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Kiinteistömaailman palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.


5. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Rekisteröityneet Asiakkaat kuten Asuntouutisten tilaajat ovat Kiinteistömaailma Oy:n asiakasrekisterissä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon ja hoitoon sekä muihin vastaaviin Palveluun liittyviin tarkoituksiin. Asiakkaan antamia yhteystietoja (kuten sähköpostiosoitetta ja/tai matkapuhelinnumeroa) voidaan käyttää tai luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.


6. Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi ja Asiakkaiden tietoturvan parantamiseksi Asiakkaan tietokoneelle siirretään ajoittain ns. evästeitä ("cookies"). Evästeillä kerätään tietoja siitä:
• Mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin
• Mitä selainta käytät (kuten Internet Explorer, Firefox, Safari…)
• Näyttösi resoluution tiedot (kuten 1024 x 768 pikseliä)
• Käyttöjärjestelmäsi tiedot (kuten Windows 8)
• Miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen www.kiinteistomaailma.fi
• Mikä on tietokoneesi IP-osoite (Internet protocol address), joka kertoo, mistä internet-osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan

Tietojen avulla Palvelua kehitetään edelleen Asiakkaita paremmin palvelevaksi. Lisäksi saatua tilastollista tietoa hyödynnetään Palvelun kävijämäärien seurannassa Kiinteistömaailman toimesta. Asiakkaalla on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden (cookies) tallentamista.


7. Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Kiinteistömaailma pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin ja niiden väärinkäyttöä. Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.


8. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Kiinteistömaailmalla ei ole vastuuta Palvelun keskeytyksistä eikä Kiinteistömaailma korvaa Asiakkaalle Palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.


9. Keskustelut

Palvelussa voi olla keskustelupalsta/-palstoja, joissa julkaistavat kirjoitukset valitsee Palvelun ylläpitäjä. Keskusteluissa julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Kiinteistömaailman mielipiteitä tai linjaa. Keskustelupalstalle toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Kirjoittaja myöntää Kiinteistömaailmalle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on lähettänyt keskustelupalstalle. Keskustelupalstalla julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Kiinteistömaailma ei luovuta kolmannelle osapuolelle. Kiinteistömaailmalla on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.


10. Käyttöehtojen muutokset

Kiinteistömaailmalla on oikeus muuttaa tämän Palvelun käyttöehtoja.

Helsingissä 6.5.2010/Kiinteistömaailma Oy