Kiinteistömaailman Tarjouskauppa® on vakiintunut kauppatapa, jossa tarjoukset tehdään lähtöhinnasta ylöspäin. Näin asuntosi hinnaksi muodostuu sen todellinen markkinahinta. Myyjän ei tarvitse arvailla, olisiko asunnosta saanut enemmän eikä ostajan, tuliko tarjottua liikaa tai liian vähän.

1

Aluksi välittäjämme arvioi asunnon toteutuvan kauppahinnan. Sitten välittäjä ja myyjä sopivat yhdessä hinnan, jota tavoitellaan. Sen jälkeen päätetään lähtöhinta, joka tulee näkymään asunnon markkinoinnissa ja josta ostajat voivat tehdä tarjouksia ylöspäin. Lähtöhinnan on oltava houkutteleva, mutta asiallinen.

2

Kun Kiinteistömaailman Tarjouskauppa®-kohteen myynti alkaa, kiinnostuneet ostajaehdokkaat voivat ilmoittautua kohteen seuraajiksi. Näin he saavat automaattisesti tiedon sähköpostiinsa aina, kun kohteeseen tulee uusia tarjouksia. Kohteen Tarjouskauppa-sivulla näkyy, kuinka monta ihmistä seuraa kohteen myyntiä.

3

Ostajaehdokkaat tekevät välittäjälle Kiinteistömaailman Tarjouskauppa®-kohteista kirjallisia tarjouksia lähtöhinnasta ylöspäin. Tarjouskaupassa kirjallisten tarjousten on oltava voimassa vähintään 48 tuntia, jotta muut ostajaehdokkaat ehtivät halutessaan tehdä oman tarjouksensa. Tarjouksen voi tehdä myös ehdollisena. Tarjoukset ovat aina sitovia.

4

Välittäjä ottaa tarjoukset vastaan ja varmistaa, että niihin kirjataan hinta, maksuehdot, vapautumisaika ja kaupan muut ehdot. Välittäjä esittelee myyjälle viipymättä ostajaehdokkaiden tekemät kirjalliset tarjoukset.

5

Ostajaehdokkaiden tekemät tarjoukset ovat kaikkien nähtävillä verkossa. Tarjouksen tehneet ja kohteen seuraajat saavat tiedon automaattisesti aina, kun kohteeseen tulee uusi tarjous. Näin heidän ei tarvitse arvailla, onko asunnosta tehty muita tarjouksia ja miten korkeita ne ovat olleet.

6

Saadessaan tarjouksen myyjällä on kaksi vaihtoehtoa: hylätä se ja odottaa muita tarjouksia tai hyväksyä se. Myyjä voi hyväksyä tarjouksen aikaisintaan sen oltua voimassa 44 tuntia. Hylätyt tarjoukset näkyvät asunnon Tarjouskauppa-sivulla harmaina.

7

Kun asunnosta tarjottu hinta ja muut kaupan eh­dot miellyttävät myyjää, hän hyväksyy tarjouksen. Asunnon myyntiä seuranneet tai tarjouksia tehneet saavat tiedon hyväksytystä tarjouksesta. Välittäjä järjestää kaupantekotilaisuuden ja asunto saa uuden onnellisen omistajan. Tarjouskauppa-tavalla myyneistä 70 prosenttia piti kauppatapaa hyvänä tai erittäin hyvänä. Kaikkien Tarjouskauppa-mallilla myynnissä olleiden kohteiden tiedot jäävät näkyviin verkkosivuillemme www.kiinteistomaailma.fi/hinnat.

USEIN KYSYTTYÄ TARJOUSKAUPPA-MALLISTA

Voiko Tarjouskauppa-mallilla myytävästä kohteesta tarjota lähtöhintaa alempaa hintaa?
Ei voi, Tarjouskauppa-mallissa idea on nimenomaan tehdä tarjouksia lähtöhinnasta ylöspäin.
Miksi asuntokauppaan tarvittiin uusi kauppatapa?
Kiinteistömaailma halusi parantaa asuntokaupan läpinäkyvyyttä ja tehdä asuntokaupasta reilumpaa kaikille osapuolille. Tarjouskauppa-mallissa kaikki tarjoukset kirjataan ylös ja ne näkyvät avoimesti kaikille verkossa. Ostajaehdokkaille annetaan enemmän aikaa tehdä oma tarjouksensa tai korottaa vanhaa tarjoustaan. Näin ostaja ei jää tahtomattaan kakkoseksi eikä kukaan pysty keinottelemaan: Ei ostaja, ei myyjä eikä myöskään välittäjä.
Miten ostaja hyötyy Tarjouskauppa-mallista?
Tarjouskauppa hyödyttää monin tavoin myös ostajaa. Esimerkiksi esittelyssä asuntoa ei myydä ensimmäiselle halukkaalle, vaan kaikilla ostajaehdokkailla on aikaa tehdä oma tarjouksensa. Tarjouskauppa on avointa, sillä kaikki kiinnostuneet voivat seurata netissä kaikkien Tarjouskauppa-kohteiden tarjouksia ja saada helposti näkemyksen asuntojen todellisesta hintatasosta reaaliajassa. Ostaja voi myös ilmoittautua netissä minkä tahansa Tarjouskauppa-kohteen seuraajaksi, jolloin hän saa sähköpostiinsa tiedon kaikista ko. kohteesta tulleista tarjouksista. Tarjouksen teko on ostajalle aina henkisesti iso päätös, ovathan tarjoukset sitovia. Tarjouskauppa-mallissa ostaja ei joudu turhaan tekemään liian alhaisia tai korkeita tarjouksia, koska hän näkee muiden tekemät tarjoukset.
Miten Kiinteistömaailman Tarjouskauppa eroaa huutokaupasta?
Tarjouskauppa ei ole huutokauppaa. Huutokaupassa myyntikohde myydään suurimman tarjouksen antaneelle. Tarjouskauppa-mallissa, kuten perinteisesäkin, myyjä valitsee kenelle hän on asuntonsa valmis myymään vai myykö sitä ollenkaan. Kauppahinnan lisäksi kaupan muut ehdot – esimerkiksi asunnon vapautuminen ja maksuehdot – vaikuttavat myyjän myyntipäätökseen. Hinnaltaan korkein tarjous ei aina ole myyjälle paras.
Miksi minun kannattaa laittaa asuntoni Tarjouskauppa-mallilla?
Alhaisemmalla lähtöhinnalla saamme useamman ostajaehdokkaan kiinnostumaan asunnostasi. Mitä useampia ostajia asunnollesi löytyy, sitä todennäköisempää on löytää ostaja, joka maksaa siitä parhaan hinnan.
Miksi korkein tarjous ei välttämättä tule hyväksytyksi?
Kuten asuntokaupassa aina myyjällä on mahdollisuus valita kenelle hän on valmis myymään, milloin ja millä hinnalla. Lisäksi kaupan muut ehdot kuten esim. asunnon vapautuminen ja maksuehdot vaikuttavat myyjän päätökseen.
Millainen asunto parhaiten sopii myytäväksi Tarjouskauppa-tavalla?
Tarjouskauppa sopii lähes kaikkiin kohteisiin. Tarjouskauppa-mallilla saadaan aikaa tervettä kilpailua ja useampia kiinnostumaan siitä alhaisemmalla lähtöhinnalla. Erityisen hyvin Tarjouskauppa-mallin on todettu sopivan kaupungin keskustoissa sijaitsevien yksiöiden ja kaksioiden myyntiin sekä harvoin tarjolla oleviin, uniikkeihin kohteisiin.
Näkyykö verkossa kaikille vain korkein tarjous vai kaikki annetut tarjoukset?
Sivustolla näkyvät avoimesti kaikki kohteesta tehdyt kirjalliset tarjoukset. Kun Tarjouskauppa päättyy eli myyjä on hyväksynyt jonkun tarjouksen, saavat kaikki kohteesta tarjouksen tehneet tai sen seuraajiksi ilmoittautuneet tästä tiedon.
Miksi Tarjouskauppa-kohteissa lähtöhinta on asetettu epärealistisen alas?
Lähtöhinta määritellään yhdessä myyjän kanssa ja se on hinta, josta ostajat voivat tarjota ylöspäin. Myyjä ei vastaanota lähtöhintaa alhaisempia tarjouksia. Myyjän etuna on se, että asunnon alhaisempi lähtöhinta ja tarjousten julkisuus herättää enemmän mielenkiintoa ja saa yleensä suuremman määrän ostajaehdokkaita tutustumaan asuntoon paikan päällä. Ostajan etuna taas on se, että hän on tietoinen koko ajan asunnosta tehdyistä tarjouksista ja pystyy halutessaan tekemään tältä pohjalta oman tarjouksensa. Perinteisessä kaupassa ostaja voi jättää suotta tutustumatta kiinnostavaan asuntoon, jonka hintapyyntö on korkea, vaikka voisi tosiasiassa saada sen haluamallaan hinnalla.
Onko pakko myydä korkeimman tarjouksen antajalle, jos jostain syystä haluaisi myydä esim. toiseksi parhaalle?
Asuntokaupassa kuluttaja-asiakas myyjänä päättää aina kenelle hän myy ja millä ehdoilla. Myyjällä on aina oikeus olla myymättä ellei hänen mielestään sopivaa ostotarjousta tule.
Miten voin seurata Tarjouskauppa-kohteen etenemistä?
Helpoiten se onnistuu, kun ilmoittaudut kohteen seuraajaksi sen Tarjouskauppa-sivulla. Siten saat tiedon sähköpostiisi aina, kun kohteesta tulee uusi tarjous. Saat ilmoituksen myös, kun Tarjouskauppa on päättynyt. Palvelu on maksuton ja voit seurata useita kohteita samaan aikaan.
Noudattaako Tarjouskauppa kaikkia asuntokaupan lakipykäliä?
Tarjouskauppa-mallia kehitettäessä ja ennen sen lanseerausta kauppatapa käytiin kuluttajaviranomaisten ja lääninhallitusten kanssa läpi hyvässä yhteisymmärryksessä. Tarjouskauppa on ollut Kiinteistömaailman käytössä jo lokakuusta 2007. Kuluttajat ovat ottaneet Tarjouskauppa-mallin hyvin vastaan ja senn on todettu palvelevan asiakasta hyvin ja läpinäkyvästi. Kuluttajavirasto antoi myönteisen päätöksen kesäkuussa 2012 ja totesi kauppatavan kuluttajan edun mukaiseksi. Kuluttajaviraston lausunto
Miten asiakkaat ovat ottaneet Tarjouskauppa-tavan vastaan?
Hyvin. Tarjouskauppa-asiakkaiden ja perinteistä käyttäneiden asiakkaiden tyytyväisyydessä ei juurikaan ole eroa. Perinteisen kauppatavan asiakkaista 77 % sanoo suosittelevansa Kiinteistömaailmaa ja 69 % käyttäisi sitä itse myös jatkossa. Tarjouskauppa-mallissa vastaavat luvut ovat 79 % suosittelee ja 71 % käyttäisi itsekin. Jo lähes 20.000 Tarjouskauppa-tavalla käytyä kauppaa kertoo omaa kieltään kauppatavan toimivuudesta.
Käydäänkö Tarjouskauppa-mallin kaupat kokonaan netissä?
Ei. Tarjouskauppa-mallissa, kuten perinteisessäkin, tarjoukset vastaanottaa aina välittäjä. Kaikkien myynnissä olevien Tarjouskauppa-kohteiden tarjoukset ovat nähtävissä netissä. Myös Tarjouskauppa-mallilla käytyjen kauppojen hintahistoriaa pääsee selaamaan täällä.